Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bělotín
obecBělotín

Kříže a Boží muka

Zatímco jinde na Moravě jsou Boží muka běžná, na Bělotínsku se dochovala jen zřídka. Kříže jsou zde výhradně kamenné, z části s kovovými doplňky. Většinou bez věnování a data vztyčení, zato však v hojném počtu.

Kamenný kříž pod farou v Bělotíně

obrázekNa pozemku parc.č. 47 v k.ú. Bělotín vlevo od cesty ke kostelu sv. Jiří pod farou v zahradě stával do r. 2014  na kamenném soklu neúplný jetelový kříž ze silně zvětralého pískovce s kovovým korpusem Krista s barokizujícím zdobením. Kříž stával u vchodu do hřbitova a byl sem přemístěn někdy v šedesátých letech 20. stol., byl bez věnování a datování. V roce 2014 byl kříž demontován a po sejmutí parametrů bylo jeho dochované torzo uloženo do lapidária na farní zahradě v Bělotíně.

V roce 2015 zhotovil kamenický mistr Eduard Krasňák z Přerova repliku původního kříže, opatřenou nově pozlaceným původním kovovým korpusem Krista a doplněnou o chybějící spodní stupně. Nový kříž byl umístěn na novém stabilním betonovém základu na pozemek parc.č. 44 patřící k farní zahradě napravo od cesty ke kostelu sv. Jiří - prakticky přes ulici proti původnímu stanovišti. 

Během slavnosti, konané 22.8.2015 u příležitosti XXIV. Bělotínského týdne zpěvu a otevření Zemědělského muzea na faře, posvětil zdejší farář, páter František Antonín Dostál, sochu sv. Jiří před farou č.p. 1, tento nový kříž a novou budovu expozice zemědělské techniky v areálu farního komplexu.

Stav: bezchybný.

Fotogalerie

Kamenný kříž před kostelem sv. Jiří

obrázekNa pozemku parc.č. 4 vlevo před vchodem do kostela sv. Jiří v Bělotíně stál do r. 2011 silně zvětralý jednoduchý kamenný kříž na stupňovitém soklu z Hranického vápence s kovovým korpusem Krista z r. 1868. Není to však jeho původní umístění. Kříž byl demontován a za finanční spoluúčasti obce Bělotín a Programu pro obnovu a rozvoj venkova MMR opraven. Po opravě byl instalován na pozemek vedle autobusové zastávky Nejdecké rozcestí, v místě, kde kdysi stávala kaplička, která v padesátých letech ustoupila stavbě čekárny.

Na původní místo, resp. kousek stranou do zeleného pruhu mimo zpevněnou plochu, byl instalován zcela nový bohatě zdobený pseudobarokní kříž z hořického pískovce. Jeho autory jsou akademický sochař Marek Ludmila z Hranic a kamenický mistr Eduard Krasňák z Přerova. Kříž byl zhotoven v roce 2011 na náklady obce.

Stav: bezchybný.

Fotogalerie

Kamenný kříž na hřbitově v Bělotíně

obrázekUprostřed bělotínského hřbitova na pozemku parc.č. 3/1 stojí na vysokém stupňovitém podstavci jednoduchý kříž od neznámého autora s líbivým pozlaceným korpusem Krista (zlacení obnoveno 2017). Zvětralé části pískovce byly již před 2. světovou válkou nahrazeny betonem, jenž v průběhu následujícího půlstoletí zcela podlehl povětrnostním vlivům. Od roku 1992 je kříž opět celý z pískovce. Kříž je bez věnování (nedochovalo se), avšak datován je roku 1886 na zadní straně. Na soklu bývala kovová konzolka na svíčku nebo lucerničku, ale ani ta se nedochovala.

Z textu dr. Petra Jiráka, SoKA Přerov:

Dne 28. listopadu 1876 byla schválena a zaknihována smlouva, jíž byla kehřbitovu prostřednictvím Antonína Strnadela od farníků přikoupena pustázahrada, zvaná „poušť“. Napřikoupeném pozemku nechal výměnkář Johann Michalek z Kunčic postavit kamennýkříž, který byl se svolením konsistoře z 9. srpna 1876 posvěcen, když sereversem zavázaly přifařené obce k jeho udržování. (V roce 2014 jejnákladem Obecního úřadu opravil kameník Ludmila z Hranic.) Dne 22. října1879 byla nová část hřbitova knihovně připsána kostelu, 5. března 1880 bylaposvěcena farářem Schwarzem a brzy se v ní začalo pohřbívat. Na její severníčásti bylo odděleno 15 sáhů dlouhé a 1 sáh široké pohřebiště pro zemřelé, kteříneměli nárok na katolický pohřeb.

Stav: Zachovalý

Fotogalerie - Kamenný kříž na hřbitově v Bělotíně 2007

obrázekKamenný kříž u Bartoníkového

Na pozemku parc.č. 305 v k.ú. Bělotín v severní části obce vpravo od silnice I/47 ve směru na Odry v zahradě stojí na kamenném soklu kamenný kříž s kovovým korpusem Krista s barokizujícím zdobením.

Popis:

Materiál pískovec. Datování nečitelné - počátek 19 století. Kříž se skládá s řady stupňů s nosem. Dále je základový sokl s profilem. Na něm je nápisový sokl s bočním vybráním a se dvěma volutami s listovým motivem. Vpředu na soklu je litinová Panna Marie. Na soklu je profilovaná římsa, která má zepředu půloblouk se zbytky mušle. Nad ní je sokl s profilem.
Hranolovitý pilíř má po bocích ozdobné prvky a litinový úchyt na svítilnu. Na přední části jsou rostlinné motivy. Horní část je zakončena malou římsou. Horní část kříže je jetelového tvaru. Je z jednoho kusu včetně Krista pána a desky s nápisem I.N.R.I.

Stav: Kámen je silně poškozen erozí, naléhavě vyžaduje opravu.

Fotogalerie -  Kamenný kříž u Bartoníkového

Kamenný kříž u Žingorového

obrázekNa samostatném pozemku parc.č. 222/2 v k.ú. Bělotín v části s místním označením "Stalingrad" vpravo od silnice I/47 ve směru na Odry stojí na nízkém stupňovitém podstavci a soklu s římsou jednohuchý kamenný kříž z hranického vápence s kovovým korpusem Krista. Kříž je bez věnování a bez datování.

Stav: Silně poškozen erozí, chybí jedno rameno kříže. Vzhledem k druhu použitého materiálu je možná jen náhrada replikou.

Fotogalerie - Kamenný kříž u Žingorového

Kamenný kříž u mostu přes Luhu v Bělotíně

obrázekNa pozemku parc.č. 1059 v k.ú. Bělotín vlevo od silnice I/47 ve směru do Hranic poblíž domu č.p. 200 před mostem přes Luhu v zóně občasných záplav stál na dvojitém kamenném podstavci s římsami jednoduchý kamenný kříž s kovovým korpusem Krista. Kovové reliéfy jsou rovněž na podstavci - v dolní části reliéf Panny Marie, v horní části soklu reliéf anděla, držícího v rukou stuhu s nápisem " nad držákem lucerny. V přední části soklu kříže je datování r. 1876, po bocích jsou vsazeny dvě kamenné desky s věnováním "Selig sind die reines Hertzens sind. Math. 5." a "Was du thust so bedenk das Ende. Syr. 7." Původně stál na břehu Luhy v místech dnešního silničního mostu.

V roce 2016 prošel kříž důkladnou opravou, kterou provedl kamenický mistr Eduard Krasňák z Přerova. Na opravě se finančně podílela obec Bělotín společně s Olomouckým krajem. Kříž byl odborně restaurován, vyčištěn, doplněny chybějící části kamene, nově pozlaceny byly kovové části - korpus Krista a oba reliéfy. Kříž byl poté instalován na nové stanoviště na obecním pozemku parc.č. 1369 o pár metrů výše a blíže k místní komunikaci, která bývala dříve součástí tzv. císařské silnice, vedoucí z Hranic, po cca 350 m křížila železnici Severní dráhy Ferdinandovy a u dnešního motorestu "U žida" (dříve hostinec "Na ostrém rohu") se stáčela na Polom a dále k Novému Jičínu.

Fotogalerie -  Kamenný kříž u mostu přes Luhu v Bělotíně do r. 2016

Kamenný kříž u Lučického rozcestí

obrázekJako upomínku na padlé vojáky zřídili obyvatelé Lučic tři velké kříže, které jsou obklopeny vysokými stromy, a sice jeden na dolním konci u kostelní cesty, další na silnici do Hynčic a nakonec jeden při ústí obecní cesty do císařské silnice.

Při staré císařské silnici na Polom (souběžně s I/48 ve směru na Nový Jičín) vlevo na křižovatce na Lučice stojí na pozemku parc.č. 2062 v k.ú. Bělotín v cípu pole na kamenném podstavci s římsami a reliéfem Panny Marie jednoduchý kamenný kříž s korpusem Krista a nápisem I.N.R.I, datovaný rokem 1868. 

Materiál: pískovec

Stav: Velmi dobrý

Fotogalerie - Kamenný kříž u Lučického rozcestí

Kamenný kříž u Lučické spojky

obrázekNa vrchu pole vlevo od nové spojovací cesty z Bělotína do Lučic stojí na pozemku parc.č. 1977 opravený a vyčištěný kamenný pískovcový kříž, který sem byl přemístěn při stavbě obchvatu. Původně stával přibližně uprostřed Jeleního kopce vpravo od silnice I/47 ve směru do Hranic. Obec ve spolupráci s investorem obchvatu, ŘSD ČR, jej nechala očistit a opravit a v roce 2007 byl u příležitosti dne obce slavnostně vysvěcen.

Jednoduchý kamenný kříž z pískovce s kovovým korpusem Krista a tabulkou s nápisem I.N.R.I. stojí na vysokém stupňovitem podstavci s římsou a kovovým reliéfem Panny Marie a věncem. Celý kříž byl po opravě umístěn do středu betonové základové desky s kamennou obrubou a osmi nízkými pilony po obvodu, na nízkou kamennou podezdívku.

Datování: 1872

Stav: Výborný, po opravě v r. 2007.

Fotogalerie - Kamenný kříž na Lučické spojce

obrázekKamenný kříž u cesty do Nejdku

Napravo od cesty z Bělotína do Nejdku za "hraničním mlýnem" se v aleji na pozemku parc.č. 1156 v k.ú. Nejdek u Hranic nachází na široké kamenné podstavvě a vysokém kamenném podstavci s reliéfem Panny Marie a římsou stojící jednoduchý kamenný kříž s kamenným korpusem Krista a nápisem I.N.R.I.

Na soklu je nápis "E. HOLLAS" a datování rokem 1870.

Stav: uspokojivý, písmo málo zřetelné.

Fotogalerie - Kamenný kříž u cesty do Nejdku

Kamenný kříž u kostela sv. Urbana

obrázekPřed ohradní zdí kostala sv. Urbana na pozemku parc.č. 74 v k.ú. Nejdek u Hranic stojí na stupňovitém kamenném podstavci s římsou a reliéfrm Panny Marie jednoduchý kamenný kříž s kamenným korpusem Krista a nápisem I.N.R.I. Na horní části podstavce je reliéf s nápisem j.H.S.

V zadní části soklu je vsazena mramorová deska s věnováním a datováním 1864.

Nápis: " Dieses Kreuz wurde errichtet von Antonia Kalich aus Neudek 1864."

Stav: Velmi dobrý

Fotogalerie - Kamenný kříž u kostela sv. Urbana

Kamenný kříž na polní cestě v Nejdku

obrázekV poli vpravo při cestě z Nejdku do Stříteže nad Ludinou na pozemku parc.č. 1220 v k.ú. Nejdek u Hranic stojí jednoduchý kamenný kříž z leštěné žuly s kovovým korpusem Krista. Kříž má stupňovitý podstavec z téhož materiálu, stojící na podezdívce z kamenných z nahrubo opracovaných kamenů.

Na podstavci je z přední strany nápis "AD MAIOREM DEI GLORIAM". Ve spodní části vpravo je ještě nápis "OBNOVENO OBCÍ 1994". V podezdívce je ještě málo čitelná kamenická značka.

Stav: Velmi dobrý.

Fotogalerie -  Kamenný kříž na polní cestě Nejdek-Střítež n/L.

Kamenný kříž u kaple v Kunčicích

obrázekPoblíž kaple sv. Floriána a Bartoloměje na pozemku parc.č. 23/1 v k.ú. a místní části Kunčice stojí na vysokém stupňovitém podstavci s římsami jednoduchý kamenný kříž s korpusem Krista bez datování a věnování. 

Kříž vyrobil na náklady obce akademický sochař Marek Ludmila z Hranic v roce 1995 jako náhradu za původní kamenný kříž z roku 1876, který byl zasažen během přechodu fronty v květnu 1945. Starší kamenný kříž nechal vztyčit výměnkář Johann Michalek z Kunčic namísto původního dřevěného kříže z roku 1717.  Se svolením konsistoře z 9. srpna 1876 byl posvěcen, když se reversem zavázaly přifařené obce k jeho udržování.

Stav: velmi dobrý

Fotogalerie -  Kamenný kříž u kaple v Kunčicích

Kamenný kříž na horním konci Kunčic

obrázekV levotočivé zatáčce v kopci vpravo od cesty na Špičky (horní konec = jižní část zástavby Kunčic) na pozemku parc.č. 425 v k.ú. Kunčice stojí na kamenném soklu s římsou a reliéfem Panny Marie jednoduchý kamenný kříž s kovovým korpusem Krista. Na dříku je vlysové málo čitelné zdobení.

Stav: uspokojivý

Fotogalerie -  Kamenný kříž na horním konci v Kunčicích

Kamenný kříž v zahradě v Lučicích

obrázekJako upomínku na padlé vojáky zřídili obyvatelé Lučic tři velké kříže, které jsou obklopeny vysokými stromy, a sice jeden na dolním konci u kostelní cesty, další na silnici do Hynčic a nakonec jeden při ústí obecní cesty do císařské silnice.

V soukromé zahradě, patřící k domu č.p. 19, stojí na pozemku parc.č. 307 v k.ú. Lučice na Moravě obklopen letitými lípami jednoduchý kamenný kříž s kamenným korpusem Krista. Je vztyčen na vysokém stupňovitém kamenném podstavci s římsou, zdobeném v horní části reliéfním dekorem a na čelní straně reliéfem Panny Marie. Kříž je bez věnování.

Datování: 1869

Stav: Zachovalý

Fotogalerie - Kamenný kříž v zahradě v Lučicích

Boží muka v Nejdku

obrázekV dolní části Nejdku u stejnojmenné autobusové zastávky vlevo od cesty z Bělotína do Nejdku stojí na rozcestí na rozhraní pozemků parc.č. 1000/1 a 962/1 v k.ú. Nejdek u Hranic čtyřboká kamenná omítaná Boží muka na nízkém kamenném soklu, opatřená stříškou.

Stav: dobrý, bez obsahu

Nedatováno, bez věnování.

Fotogalerie - Boží muka v Nejdku

Boží muka v Kunčicích

obrázekV zahradě domu č.p. 65 na pozemku parc.č. 84 v k.ú. Kunčice stojí jednoduchá kamenná sloupová Boží muka s kovovým reliéfem panny Marie s děťátkem, opatřená stříškou z pálené krytiny a kamenným křížkem.

V zadní části je vysekán nápis "E.M.G." a rok 1931

Stav: dobrý, udržováno.

Fotogalerie -  Boží muka v Kunčicích

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. déšť 23/13 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 24/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 20/12 °C

Svátek

Svátek má Viola

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den Afriky
  • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Zítra má svátek Filip

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Urbanův oves, Havlovo žito (16.10.) - nechystej, sedláče, stodolu na to!

Partnerské obce