Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Akce s finanční podporou Olomouckého kraje

Akce s finanční podporou Olomouckého kraje


Ročník

Název projektu 

Dotace 

Dotační program 

2005

SDH Bělotín - zásahové oděvy - neinvestiční

49500

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci a opravy požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí 2005

2005

Rekonstrukce bývalé školy v Lučicích - investiční

200000

POV Olomouckého kraje 2005

2006

SDH Bělotín - neinvestiční

30000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci a opravy požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí 2006

2007

XVI. ročník BTZ - neinvestiční

20000

Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2007 - Podpora kulturních aktivit

2007

ČOV Lučice - investiční

783000

Fond na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji

2007

SDH Bělotín - neinvestiční

15000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci a opravy požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí 2008

2008

Kanalizace a ČOV Kunčice - investiční

4998000

Fond na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji

2008

Oprava hasičské Avie PR-32-40 - neinvestiční

75000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci a opravy požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí 2008

2008

Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy OU Bělotín - I. etapa - neinvestiční

361000  

POV Olomouckého kraje 2008

2008

Neinvestiční dotace - XVII. ročník BTZ

30000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2008

2009

Zprovoznění a zajištění technického stavu vozidla CAS Š706RT, PRI5039 - neinvestiční

30000 

Neinvestiční příspěvek na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

2009

XVIII. ročník BTZ - neinvestiční

80000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2009

2009

Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy OU Bělotín - II. etapa - neinvestiční

450000

POV Olomouckého kraje 2009, oblast podpory č.1  

2009

Účelová neinvestiční dotace na demolici a finanční pomoc při povodních

480000

150000 - fin pomoc, 330000 - demolice

Rozpočtové opatření:

2009

Účelová neinvestiční dotace na odvoz sutin, naplavenin - povodně

100000

Rozpočtové opatření - zemní práce při povodni

2010

Neinvestiční dotace - Oprava VO - Bělotín, horní konec

500000

POV Olomouckého kraje 2010, oblast podpory č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

2010

Neinvestiční dotace - XIX. ročník BTZ

70000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v r. 2010

2010

Investiční dotace - Částečná úhrada nákladů na pořízení nové CAS

300000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH z rozpočtu Olomouckého kraje 2010

2010

Pokrytí mimořádných výdajů jednotek SDH obcí v souvislosti s povodněmi 2010

25900

Rozpočtové opatření - pokrytí mimořádných výdajů JSDH při likvidaci povodní 2010

2010

Účelová dotace na odborné školení a zabezpečení akceschopnosti JSDH - neinvestiční

  • 690 - odborná příprava
  • 2047 - vybavení a zásah

2737

Rozpočtové opatření - příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje 2010

2011

XX. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční

70000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2011

2011

Vybavení JSDH Kunčice

  • 30000 - neinvestiční
  • 30000 - investiční

60000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje 2011

2012

XXI. Bělotínský týden zpěvu

60000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2012

2012

Sraz barevných 2012

20000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2012

2012

Obnova Božích muk v Kunčicích

50000

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2012

2012

Zpěvem k partnerství - smlouva s obcí Kolonowskie

20000

Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje pro rok 2012

2012

Vybavení JSDH - neinvestiční

  • 5000 Kč na ochranné pomůcky
  • 8000 Kč na zimní pneumatiky

13000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje 2012

2012

Vybavení JSDH  - neinvestiční

  • 1000 Kč na pořízení přenosných zásahových prostředků
  • 6000 Kč na pořízení tlakových lahví k dýchací technice.
  • 20000 Kč na pořízení prostředků pro záchranu a evakuaci

36000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje 2012

2013

XXII. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční

50000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013

2013

Částečná úhrada nákladů na pořízení dopravního automobilu - investiční

140000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje 2013

2013

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce - neinvestiční

99000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje 2013

2014

XXIII. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční

40000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014

2014

Pořízení vybavení pro jednotku SDH - neinvestiční

17000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje 2014

2015

Pořízení osobních ochranných pomůcek pro jednotku SDH Bělotín - neinvestiční

30000

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Olomouckého kraje 2015

2015

Zvýšení bezpečnosti v obci Bělotín - přechod pro chodce u KD s poptávkovým semaforem - investiční

400000

Dotace podle Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v roce 2015 z rozpočtu Olomouckého kraje 2015

2016

XXV. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční

20000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2016

2016

Oprava kamenného kříže v Bělotíně, parc.č. 624/3 - neinvestiční

40000

Program památkové péče v Olomouckém kraji z dotačního titulu č. 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu v roce 2016

2016

Kanalizace Kunčice - III. etapa - investiční

2500000

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje

2017

Vybavení JSDH Bělotín novými dýchacími přístroji - investiční

122400

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017

2017

XXVI. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční

30000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2017

2017

Kartoffelmarkt, Höchst i. Odw., 2017 - doprava - neinvestiční

20000

Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje

2017

Obnova kamenného kříže v Nejdku - neinvestiční

50000

Obnova staveb drobné architektury místního významu v roce 2017

2018

XXVII. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční

15000

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018

2018

Obnova kamenného kříže u Hraničního mlýna v Bělotíně-Nejdku - neinvestiční

45000

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2018

2018

Vybavení JSDH Bělotín zřízené příjemcem osobními ochrannými pomůckami - neinvestiční

45000

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018

2018

Cyklostezka Bělotín-Hranice - investiční

VRÁCENO NEVYUŽITO

680000

Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje a podpory budování cyklostezek jako samostatných dopravních tras ke zlepšování ekologicky šetrné dopravy při cestě občanů kraje do zaměstnání, škol a na úřady, v rámci dopravní obslužnosti území

2018

Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně - investiční

900000

Podpora výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018

2018

Kartoffelmarkt, Höchst i. Odw., 2018 - doprava - neinvestiční

27000

Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje

2018

Bělotín kanalizace a ČOV - investiční

1950000

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018

2019

XXVIII. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční

15000

Podpora kultury v Olomouckém kraji v roce 2019

2019

Stěhování a obnova vybavení knihovny Bělotín-Nejdek - neinvestiční

17000

Podpora obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019

2019

Kartoffelmarkt, Höchst i. Odw., 2019 - doprava - neinvestiční

25000

Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje 2019

2019

Dotace na nákup věcného vybavení jednotky SDH Bělotín - neinvestiční

17500

Podpora JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

2019

Dotace na nákup věcného vybavení jednotky SDH Kunčice - neinvestiční

5000

Podpora JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

2020

Dotace na nákup věcného vybavení jednotky SDH Bělotín  (spojovací technika a příslušenství) - neinvestiční

5000

Podpora JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

2020

Dotace na získání řidičského oprávnění skupiny C pro dva členy JSDH obce a zároveň absolvování kurzu bezpečné jízdy pro dva členy JSDH obce - neinvestiční VRÁCENO NEVYUŽITO 

28000

Program na podporu JSDH 2020 pro dotační titul Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020

2020

Cyklostezka Bělotín – Hranice, realizace SO-02 - investiční

2241372

Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020

2020

Automatické zavlažování a renovace travnaté plochy hřiště ZŠ Bělotín - investiční

250000

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020 pro dotační titul 1 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení

2020

XXIX. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční

28000

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020

2020

Rekonstrukce místní knihovny v Bělotíně-Kunčicích - investiční

50000

Program na podpory investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 pro dotační titul č. 1 – Podpora výstavby a rekonstrukcí

2021

XXX. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční

30000

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021

2021

Kartoffelmarkt, Höchst i. Odw., 2021 - doprava - neinvestiční

VRÁCENO NEVYUŽITO

30000

Dotačním programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů Olomouckého kraje, titul Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje

2021

Částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení, opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Bělotín zřízené příjemcem - investiční (pořízení prostředku pro osvětlení místa zásahu (elektrocentrály s příslušenstvím))

17000

Program na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021

2021

Částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení, opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Kunčice zřízené příjemcem - investiční (technické zhodnocení dopravního automobilu)

31900

Program na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021

2022

Částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení, opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Bělotín, zřízené příjemcem - neinvestiční (pořízení prostředků pro čerpání a dopravu vody)

6000

Program na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022

2022

Částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení, opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Kunčice, zřízené příjemcem - neinvestiční (pořízení prostředků pro čerpání a dopravu vody)

10800

Program na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022

2022

Kartoffelmarkt, Höchst i. Odw., 2022 - neinvestiční (částečná úhrada výdajů na akci)

29398

Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022, dotační titul 12_01_02_ Podpora rozvoje zahraničních vztahů

2022

XXXI. Bělotínský týden zpěvu - neinvestiční (částečná úhrada nákladů na ubytování účastníků)

20000

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022, 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022

2022

Kanalizace a ČOV Lučice - investiční

3000000

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“

2022

Smart obec Bělotín - investiční (částečná úhrada výdajů na akci)

155000

Program "Smart region Olomoucký kraj 2022" pro dotační titul 15_01_01 Podpora přípravy a realizace SMART opatření.


[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule