Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Finanční výbor

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Finanční výbor se dále vyjadřuje k rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce, provádí kontrolu pokladny a kontroluje zajištění ochrany účetních záznamů a jejich obsahu před jejich zneužitím, poškozením, zničením či ztrátou nebo odcizením.
O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Členové výboru jsou povinni při své kontrolní činnosti zachovávat mlčenlivost.

SLOŽENÍ FINANČNÍHO VÝBORU:

Dostalík Jiří - předseda výboru

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule