Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Výbory zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Bělotín zřizuje výbory finanční a kontrolní. Složení a činnost výborů v detailu.
V souladu s § 117 - § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích) zřizuje zastupitelstvo obce jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, povinně pak finanční výbor a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce, počet členů výboru musí být lichý. Členem výboru nesmí být starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu, kteří vykonávají rozpočtové a účetní práce. Tyto osoby mají však právo zúčastňovat se kontrol výboru a mají právo se k závěrům kontroly vyjadřovat. Členové výboru se při své činnosti řídí platnými právními předpisy.

Jako orgány zastupitelstva se výbory scházejí podle potřeby a ze své činnosti se zodpovídají zastupitelstvu. Usnesení výboru se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule