Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Územní plán Bělotín

Zastupitelstvo obce Bělotín, usnesením ze dne 6.5.2020, vydalo formou opatření obecné povahy č.j. ORM/31953/18-39, „Územní plán Bělotín“. Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Bělotín vydán nabylo účinnosti dne 26.5.2020.

Do Územního plánu Bělotín lze nahlížet na těchto místech:

- Obec Bělotín

- MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

- MěÚ Hranice, úřad územního plánování

Do dokladové části o pořizování územního plánu lze nahlížet:

- Obec Bělotín


Přílohy ke stažení:

1. Opatření obecné povahy – I. výrok
2. Opatření obecné povahy – II. odůvodnění
3. Opatření obecné povahy – III. poučení, zrušující ustanovení
4. Odůvodnění - zábor půdního fondu – tabulka

5. Výkres základního členění území
6. Hlavní výkres
7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
8. Koordinační výkres
9. Výkres širších vztahů
10. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule