Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Účast obce ve svazcích obcí

Účast obce ve svazcích obcí
Obce, mající společný zájem, se sdružují do nejrůznějších tématických či regionálních společenství, vytváří sdružení obcí - mikroregiony nebo ryze účelová spojení např. k zajištění financování větších investičních akcí. Bělotín je členem některých z nich.
Obec Bělotín je členem Spolku pro obnovu venkova ČR a jeho starosta, Mgr. Kavala je také jeho předsedou.
Spolu s okolními obcemi tvoří Bělotín sdružení obcí. Je členem dvou z nich - Mikroregionu Hranicko a Mikroregionu Rozvodí.
Svaz měst a obcí ČRSvaz měst a obcí ČR
Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Spolek pro obnovu venkova ČRSpolek pro obnovu venkova ČR
Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Mikroregion HranickoMikroregion Hranicko
Mikroregion Hranicko (dobrovolný svazek obcí) byl založen v r. 2001. Předmětem činnosti, uvedeným ve Stanovách, je zejména koordinace postupu při řešení problémů, týkajících se samospráv, různých oblastí života, podpora a řešení nejrůznějších problémů.
Mikroregion RozvodíMikroregion Rozvodí
Mikroregion Rozvodí sdružuje 7 obcí - Bělotín, Jindřichov, Olšovec, Partutovice, Polom, Potštát a Střítež nad Ludinou. Za cíl má především propagaci obcí kolem tzv. nejjižnějšího místa Evropského rozvodí z hlediska podpory cestovního ruchu a podnikání.

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule