Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


O obci Bělotín

Připojování domovních kanalizačních přípojek
Pokyny a odkaz na Mapový portál obce
INFORMACE OBČANŮM k tématu Koronavirus COVID-19
Základní informace a odkazy na dosud vydané dokumenty a opatření k tématu koronaviru COVID-19.
Encyklopedické heslo: Obec Bělotín
Komplexní informace v rozsahu prezentace obce Bělotín v Informačním a rezervačním systému Doménová koule včetně lokalizace a výčtu evidovaných encyklopedických hesel o jednotlivých objektech na území celé obce Bělotín a místních částí.
Místní části obce
Původně samostatné obce byly v r. 1976 soustředěny pod společný NV pro Bělotín, Kunčice, Lučice, Nejdek a Polom se sídlem v Bělotíně. V r. 1983 se s Bělotínem sloučily jako části obce Kunčice, Lučice, Nejdek a Polom, r. 1992 se Polom osamostatnila.
Tištěné materiály o obci
Materály informačního charakteru pro návštěvníky obce, turisty, žáky našich škol a občany, určené pro prohlížení a tisk.
Symboly obce
K obecním symbolům patří především pečeti, znak obce a prapor nebo vlajka. Zde jsou uvedeny symboly obce Bělotín a místních částí Kunčice, Lučice a Nejdek - resp. původních obcí. Použití symbolů povoluje zastupitelstvo obce.
Projekty podpořené z veřejných prostředků
Přehled projektů, na které získala obec finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje, státního rozpočtu nebo z fondů EU.
Partneři
Obec Bělotín je na základě uzavřených smluv partnerem obcím Hinterschmiding, Höchst im Odenwald a Kolonowskie, a dále Kirchspiel Bölten a vysokoškolskému pěveckému sboru Ostravské univerzity.
Účast obce ve svazcích obcí
Obce, mající společný zájem, se sdružují do nejrůznějších tématických či regionálních společenství, vytváří sdružení obcí - mikroregiony nebo ryze účelová spojení např. k zajištění financování větších investičních akcí. Bělotín je členem některých z nich.
Bytové domy Bělotínska
Obec Bělotín klade důraz na rozvoj a stav svého bytového fondu.
Protipovodňová a protierozní opatření a KPÚ
Mezi významné priority patří protipovodňová ochrana obyvatel a majetku, protierozní ochrana půdního fondu, náhradní výsadba dřevin a důraz na realizaci plánu společných zařízení jako výstupu z komplexních pozemkových úprav ve všech našich katastrech.
Knižní edice Tvář venkova
Edice navazuje na první publikaci Tvář venkova, vydanou obcí Třanovice v roce 2010. Od roku 2011 vydává obec Bělotín s finanční podporou MMR a Spolku pro obnovu venkova ČR každoročně jednu publikaci Tvář venkova - Venkovské stavby, mapující počiny obcí, které uspěly v soutěži Vesnice roku.

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule