Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Zpravodaj obce 1/2023

Zpravodaj obce 1/2023

Místo konání 2. kola prezidentských voleb v Bělotíně
Upozorňujeme občany volebního okrsku Bělotín, že volební místností nebude obvyklý velký sál našeho KD, ale volby se uskuteční v malém sále budovy.
Vchod přes branku a bývalou terasu hostince Na kopečku a dále po kovovém schodišti do malého sálu. Přístup bude řádně označen šipkami. Důvodem změny místa voleb je Školní ples, který se koná první den voleb 2. kola prezidentské volby.
Volební místnosti v Nejdku (škola), Lučicích (škola) a Kunčicích (Spolkový dům) zůstávají beze změny.

Úhrada svozu pevného domovního odpadu (PDO)
Žádáme občany, aby od 1. 2. 2023 začali uhrazovat poplatky za svoz PDO.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu (vhodné je uvést do poznámky pro příjemce, za koho platíte. Číslo účtu je 1883001369/0800.
Cena za osobu pro rok 2023 byla zastupitelstvem obce stanovena na částku 800,- Kč. Důvodem zvýšení je navýšení firmou Ekoltes meziročně o 30 %.
Úhradu lze provést celou částkou najednou nebo ve dvou splátkách.
Termíny splatnosti poplatku:
poplatek za 1. pololetí ve výši 400,- Kč/osoba do 28. února 2023
poplatek za 2. pololetí ve výši 400,- Kč/osoba do 31. července 2023
Při úhradě poplatku bezhotovostně je dnem úhrady den připsání částky na účet obce. Je vhodné úhradu provést nejpozději týden před datem splatnosti.

Omluva za opožděné dodání kalendářů
Omlouváme se občanům za opožděné dodání kalendářů. Nyní by měly být kalendáře ve všech domácnostech. Pokud někomu kalendáře chybí, je možno si jej vyzvednout na obecním úřadě.
Nově je kalendář umístěn také na webu obce – www.belotin.cz v sekci Úřední deska.
Doporučujeme u kulturních akcí sledovat právě webové umístění, kde se promítnou i změny, které se nedostaly do tisku.

Personální obsazení OÚ v roce 2023
Po odchodu Ing. Petra Svobody (po odpracovaných 15 letech ) do starobního důchodu a Ing. Pavla Rybeckého (po odpracovaných 9 letech) na živnost se podařilo k 1. 1. obsadit uvolněná místa. Novými pracovníky jsou Pavel Schneider, MBA, jehož náplní jsou věci stavební, technika obce, správa sítí, a Ing. Miroslav Maštera, v jehož gesci je bytový fond, IT, obecní web.
Od 1. 8. 2022 rozšířila naše řady Ing. Olga Spáčilová, která obstarává agendu jednání zastupitelstva a dále povolení kácení stromů a řadu dalších úkonů, kdy zastupuje dlouhodobě nepřítomnou Mgr. Ilonu Tenglerovou.
Pro úplnost – účetní a matrikářku obce vykonává paní Martina Račková
(pracuje na obci 13 let), personální a mzdovou agendu má na starosti paní Miloslava Benová
( pracuje na obci 21 let).
Všichni pracovníci našeho úřadu samozřejmě vyřizují vyvstalé problémy, jak je v obci naší velikosti samozřejmostí.

Nové webové stránky obce
Na svém jednání 7. 2. 2023 v Lučicích rozhodne zastupitelstvo o firmě, která zpracuje nový a uživatelsky přívětivější web naší obce. Nové webové stránky by měly být hotové do poloviny letošního roku.

Stávající web www.belotin.cz aktuálnější
Sledujte, co se děje v naší obci na nových odkazech našeho obecního webu.
v odkazu Kultura najdete aktuální pozvánky s programem
pod názvem SMART obec Bělotín můžete sledovat odkudkoliv aktuální pohled na naše kostelní návrší, ale především provoz na 10 místech našich obcí a počasí v Kunčicích (zvlášť se dostanete ke stanici ČHMÚ, která je za školou v Bělotíně na adrese https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=belotin), postupně připojíme měřiče hladiny potoků Luha a Bělotínský a dále pro potřeby interní dálkové odečty vody, elektřiny a plynu u obecních objektů
pod názvem Dění v obci začneme nabízet fotokroniku uskutečněných akcí s krátkým textem

Na čem pracujeme
1. Stavíme 4 obecní byty na budově bývalé školy v Nejdku (dokončení
v 1. čtvrtletí 2023), včetně parkovacích míst, vyřízena dotace 3 mil. Kč.
2. Vyčistili jsme sklepy školy v Nejdku, procházejí generální opravou.
3. Dofinancovávána je kanalizace Lučice. Naše žádost o dotaci
na tuto akci postoupila do 2. kola hodnocení na SFŽP (případná dotace by značně odlehčila rozpočtu).
4. Doplatili jsme akci – parkoviště u bytovek za hřištěm Bělotín (proti předchozímu záměru byla akce doplněna o potrubí pro přívalové vody z polí nad bytovkami).
5. Je vyčištěno koryto Luhy v Nejdku včetně mostků.

Úspory elektrické energie
1. V celé ZŠ, MŠ (tedy i na faře) a dále v hasičské zbrojnici a ve školní kuchyni a jídelně byly vyměněny zářivkové světelné zdroje za úspornější LED trubice. Vyměněno bylo téměř 1 300 trubic. Všechny zdroje mají tzv. teplou (lidskému oku přívětivější) barvu.
2. Byla zpracována a podána žádost o dotaci na zpracování energetické koncepce obce.
3. Aktivně se zajímáme o trendy a novou legislativu na poli komunitní a komunální energetiky. Jsme jedněmi z prvních členů její zájmové organizace. Sdružení komunitní energetiky, které by v dalším období mělo významně posunout smysluplnou instalaci obnovitelných zdrojů tepla a elektřiny, ale hlavně nabídnout výhodnější nakládání s vyrobenou elektřinou formou výměny přebytků mezi obcí, firmami i občany.

Tepelná čerpadla a fotovoltaika pro budovu OÚ
Byly zahájeny projekční práce pro změnu otápění a ohřev teplé vody na našem úřadě a ve školní jídelně. Budova je zatím otápěna jedním z původních plynových kotlů z KD. Nové řešení je v rekonstruované budově již stavebně předpřipraveno. Předpokládáme využití dotací jak pro tepelná čerpadla, tak také pro fotovoltaiku. Následovat by mělo propojení se sousedícím KD. Poté se pustíme do školního areálu a bytových domů se společnými kotelnami (č. p. 62, 97, 321, 346 a 364).
Vzhledem k finanční náročnosti nejde o úkol snadný a zvládnutelný za jediný rok.

Veřejné osvětlení (VO)
S úsporami úzce souvisí úspory na VO. Naše obec dlouhodobě neplýtvá a vypíná světla, dále jsme mezi prvními využili dotaci z MPO (2018) a vyměnili sodíková světla za úsporná LED svítidla.
K výměně zbývají světla od Zalotěnků na konec obce směr Odry. Jde o 80 kusů světel.
Při opravě chodníku v Kunčicích (2021) byla část dotovaných LED svítidel demontována a stejně tak tomu bylo v ulici Číhalovo – Šimerovo (2022). Tato svítidla použijeme v ulici od bývalé lékárny ke škole. Všechny naše obce tak budou svítit v současnosti nejúspornějšími LED svítidly.

Další úspory a větší uživatelský komfort na budově ZŠ
Naše obec podala žádost o dotaci na další úspory v hlavní budově školy. Objekt byl přebudován a zateplen v roce 1997 – tedy před 26 lety. Požadavky na minimalizaci tepelných ztrát budov za čtvrtstoletí značně pokročily, takže projekt, na který máme rozhodnutí o přidělení dotace počítá s následujícími úpravami:
a) zateplení pláště školy
b) výměna oken a dveří
c) výměna klasických plynových kotlů a jejich nahrazení kondenzačními kotli
d) výměna svítidel v celém objektu
e) ventilace tříd s rekuperací
Cenový náraz v loňském roce nás však zabrzdil. Hovořilo se o nárůstu cen materiálů a prací až o 100 %. Nyní se situace stabilizuje a u potřebných dodávek ceny oscilují mezi 130 a 140 %. Proto se projekt přepočítává a následovat bude výběrové řízení.
Pak by se začalo s rekonstrukcí. Naše zázemí ve škole, hasičské zbrojnici i KD nám umožní neomezovat výuku a proto nečekat na prázdniny.

Ukrajinské Vánoce v Bělotíně
Po dohodě s ukrajinskou vyučující českému jazyku paní Číhalovou a našimi novými sousedy z Ukrajiny se uskutečnilo v sobotu 14. ledna ve škole setkání s cílem poznat, jak se slaví Vánoce na Ukrajině. 32 našich spoluobčanů
a 20 dospělých a dětí z řad ukrajinských uprchlíků před ruskou agresí na společném večeru vyslechlo tradiční selské sousedské koledování, které bylo až do 90. let sovětským režimem zakázáno a uchovalo se pouze v ústním podání prarodičů na venkově. Poté už následovala ochutnávka 9 druhů (na Ukrajině je jich podáváno 12) vánočních pokrmů. Je nutno říci, že jedno jídlo bylo chutnější než druhé a ukrajinská děvčata se opravdu vyznamenala.
Na setkání padl návrh, že bychom mohli my bělotínští oplatit tohle setkání s Vánocemi na Ukrajině Velikonocemi na Moravě. Děti by se společně s našimi pokusily si na tradiční velikonoční dílničce namalovat vajíčka či uplést pomlázku. A maminky by připravily něco z velikonočních pokrmů. Po pravdě - v kolika našich rodinách už jsou opravdu k mání tradiční kopřivové nádivky
a další dobroty. Třeba při tomto setkání tradiční velikonoční kuchyni oprášíme.
A termín? V pátek 31. března ve škole.


[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule