Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Informace z 14.3.2022

1. Obecní rozhlas
Z důvodu generální opravy všech vnitřních prostor OÚ byl odpojen obecní rozhlas. Stavební firma byla požádána, aby přednostně připravila místo pro nové umístění ústředny tak, abychom mohli v této nelehké době včas předávat informace.

2. Obecní web
Novinky, výzvy či další opatření, které se budou týkat ukrajinského konfliktu ve vazbě na naši obec najdou občané pod názvem Bělotín – Ukrajina na titulní straně obecního webu. (www.belotin.cz)

3. Vyhlášení finanční sbírky
Zastupitelstvo naší obce na svém jednání 9. března schválilo vyhlášení obecní finanční sbírky na pomoc Ukrajině. Sbírka byla povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje po předchozím odsouhlasení Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Naše sbírka je koncipována tak, abychom přispěli v horizontu směřujícím k následkům – tedy má dlouhodobější charakter. Ukončení sbírky je k 30.9.2022. O výši a účelu použití Vás budeme informovat. O zacílení rozhodne naše zastupitelstvo.

4. Materiální a potravinová sbírka
Po dohodě s charitou Hranice budeme shromažďovat pomoc občanů potřebným. Aby naši občané nemuseli do Hranic (bývalého Bonveru, kde je shromaždiště je možno věci donést do přízemí Obecního úřadu, kde si je přeberou pracovníci úřadu. Větší věci odvezeme od Vás z domu. Pro ty, co chtějí věci nabídnout osobně v Hranicích, přikládáme informační leták Charity.

Centrum pomoci Ukrajině[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule