Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Připojování domovních kanalizačních přípojek

Připojování domovních kanalizačních přípojek
Pokyny a odkaz na Mapový portál obce

Vážení občané.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ!

Žádáme občany o kontrolu podtlakových kanalizačních šachet u svých domů. Pokud slyšíte syčení déle než půl minuty anebo pokud je Vaše šachta pod vodou, oznamte tento stav poruchové službě VaK Přerov, telefon 800 167 427 nebo na Obecní úřad Bělotín, tel. 581 612 100 s uvedením svého čísla popisného.


Dnem 1.10.2020 jsme spustili 1. etapu připojování Vašich dokončených domovních přípojek k veřejné kanalizaci.

Všechny přípojky, které jsou vystrojeny podtlakovým ventilem a monitorovacím systémem jsou v mapové aplikaci na internetových stránkách obce označeny oranžovou ikonou a mohou být připojeny. 

Pro ověření zda se můžete připojit kontaktujte prosím p. Vaculína, tel. 777 222 107 (VaK Přerov) nebo p. Svobodu, tel. 724 517 291 (OU Bělotín).

Majitelé domů, kteří mají domovní přípojku postavenou, mají povinnost nejpozději k datu připojení uzavřít s provozovatelem - společností VaK Přerov - příslušnou smlouvu. K uzavření smlouvy můžete kontaktovat pí. Táborskou 607 702 606 (Vodárna Hranice)

Dobrá zpráva - Po dohodě s VaK Přerov a.s. bude stočné pro občany Bělotína účtováno až od data odečtu 11.1.2021.1. etapa se týká připojení nemovitostí počínaje ČOV u rybníka, kolem prodejny COOP, ulic ve směru na Hranice, Střítež nad Ludinou a Kunčice a dále pak části od křižovatky U žida ve směru na Polom a ulice kolem lékárny ke škole a ve směru na Odry vlevo vše po hřiště včetně bytovek a vpravo až po čp. 3 a ulice za hřbitovem.

2. etapa pak naváže na 1. a zahrnuty budou všechny zbývající nemovitosti až po konec obce ve směru na Odry.

Připojování nemovitostí bude umožněno po vystrojení sběrných šachet. 

Pokyny a rozdělení etap naleznete na mapovém portálu obce na adrese http://gobec.cz/belotin v sekci „Investiční akce“.

Připojení nemovitosti oznamte pracovníkům VaK Přerov, a.s., v Hranicích a sjednejte rozšíření stávající smlouvy na dodávky vody o likvidaci odpadních vod anebo uzavřete smlouvu novou.

Domovní přípojku realizujte v souladu s vydaným územním souhlasem a schválenou projektovou dokumentací a vlastní připojení proveďte až poté, kdy bude Vaše sběrná šachta zcela vystrojena.

Pokud realizujete domovní přípojku do 2 měsíců, získáte nárok na připojovací příspěvek od obce ve výši 5000 Kč. Pokud se stihnete připojit do 4 měsíců, příspěvek bude vyplacen ve výši 3000 Kč a do 6 měsíců pouze 1000 Kč. Při pozdějším připojení nárok na příspěvek ztrácíte. K progresivnímu odstupňování příspěvku jsme přistoupili vzhledem k závazkům obce k poskytovatelům dotace. V případě nepříznivého počasí mohou být termíny prodlouženy.

O příspěvek může žádat osoba s trvalým pobytem na adrese připojované nemovitosti doručením vyplněného tiskopisu, který naleznete na stránkách obce na Obecní úřad. Přílohou žádosti bude kopie smlouvy s VaK Přerov. Vše až na podpis smlouvy je možno vyřídit e-mailem. Skeny Žádosti a Smlouvy musí být zaslány v čitelném stavu (ostré, oskenované v rozlišení vhodném pro tisk).


[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule