Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Připojování domovních kanalizačních přípojek

Připojování domovních kanalizačních přípojek
Pokyny a odkaz na Mapový portál obce

Vážení občané.

V týdnu od 7.9.2020 a v následujícím týdnu zahajujeme provoz kanalizace a ČOV Bělotín. V následujících 2-3 týdnech budou postupně všechny sběrné šachty vystrojeny podtlakovým ventilem a elektronikou monitorovacího systému. Zprovoznění bude rozděleno do dvou etap.

1. etapa se týká připojení nemovitostí počínaje ČOV u rybníka, kolem prodejny COOP, ulic ve směru na Hranice, Střítež nad Ludinou a Kunčice a dále pak části od křižovatky U žida ve směru na Polom a ulice kolem lékárny ke škole a ve směru na Odry vlevo vše po hřiště včetně bytovek a vpravo až po čp. 3 a ulice za hřbitovem.

2. etapa pak naváže na 1. a zahrnuty budou všechny zbývající nemovitosti až po konec obce ve směru na Odry.

Připojování nemovitostí bude umožněno po vystrojení sběrných šachet. Předpokládaný termín připojení nemovitostí na 1. etapě je 21.9.2020 a na 2. etapě o týden později, to je od 28.9.2020.

Pokyny a rozdělení etap naleznete na mapovém portálu obce na adrese http://gobec.cz/belotin v sekci „Investiční akce“.

Připojení nemovitosti oznamte pracovníkům VaK Přerov, a.s., v Hranicích a sjednejte rozšíření stávající smlouvy na dodávky vody o likvidaci odpadních vod anebo uzavřete smlouvu novou.

Domovní přípojku realizujte v souladu s vydaným územním souhlasem a schválenou projektovou dokumentací a vlastní připojení proveďte až poté, kdy bude Vaše sběrná šachta zcela vystrojena.

Pokud realizujete domovní přípojku do 2 měsíců, získáte nárok na připojovací příspěvek od obce ve výši 5000 Kč. Pokud se stihnete připojit do 4 měsíců, příspěvek bude vyplacen ve výši 3000 Kč a do 6 měsíců pouze 1000 Kč. Při pozdějším připojení nárok na příspěvek ztrácíte. K progresivnímu odstupňování příspěvku jsme přistoupili vzhledem k závazkům obce k poskytovatelům dotace. V případě nepříznivého počasí mohou být termíny prodlouženy.

O příspěvek můžete žádat Obecní úřad vyplněním tiskopisu, který naleznete na stránkách obce. Přílohou žádosti bude kopie smlouvy s VaK Přerov. Vše až na podpis smlouvy je možno vyřídit e-mailem. 


[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule