Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Připojování domovních kanalizačních přípojek

Připojování domovních kanalizačních přípojek
Pokyny a odkaz na Mapový portál obce

Vážení občané.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ!

Žádáme občany o kontrolu podtlakových kanalizačních šachet u svých domů. Pokud slyšíte syčení déle než půl minuty anebo pokud je Vaše šachta pod vodou, oznamte tento stav poruchové službě VaK Přerov, telefon 800 167 427 nebo na Obecní úřad Bělotín, tel. 581 612 100 s uvedením svého čísla popisného.


Dnem 1.10.2020 jsme spustili připojování dokončených domovních přípojek k veřejné kanalizaci.

Všechny přípojky, které jsou vystrojeny podtlakovým ventilem a monitorovacím systémem jsou v mapové aplikaci na internetových stránkách obce označeny oranžovou ikonou a mohou být připojeny. 

Pro ověření zda se můžete připojit kontaktujte prosím p. Vaculína, tel. 777 222 107 (VaK Přerov) nebo dispečink VaK Přerov, tel. 800 167 427 případně OU Bělotín, tel. 581 612 100.

Majitelé domů, kteří mají domovní přípojku postavenou, mají povinnost nejpozději k datu připojení uzavřít s provozovatelem - společností VaK Přerov - příslušnou smlouvu. K uzavření smlouvy můžete kontaktovat pí. Rýparovou, tel. 581 601 878 (budova vodárny Hranice)


Pokyny naleznete na mapovém portálu obce na adrese http://gobec.cz/belotin v sekci „Investiční akce“.

Připojení nemovitosti oznamte pracovníkům VaK Přerov, a.s., v Hranicích a sjednejte rozšíření stávající smlouvy na dodávky vody o likvidaci odpadních vod anebo uzavřete smlouvu novou (pokud odebíráte vodu pouze z vlastní studny).

Domovní přípojku realizujte v souladu s vydaným územním souhlasem a schválenou projektovou dokumentací, kterou jste obdrželi od projektanta.

Pokud dokončíte domovní přípojku, získáte nárok na připojovací příspěvek od obce ve výši 5000 Kč. 

O příspěvek může žádat osoba s trvalým pobytem na adrese připojované nemovitosti doručením vyplněného tiskopisu žádosti, který naleznete na stránkách obce (v odkazu níže) a jejím doručením na Obecní úřad. Přílohou žádosti bude kopie smlouvy s VaK Přerov. Žádost je možno zaslat e-mailem. Skeny Žádosti a Smlouvy musí být zaslány v čitelném stavu (ostré, oskenované v rozlišení vhodném pro tisk). Pro případnou komunikaci uveďte prosím vaše telefonní číslo.


[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule