Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Podpořeno z národních programů Ministerstva pro místní rozvoj

Podpořeno z národních programů Ministerstva pro místní rozvoj
 ročníknázev projektu dotace  dotační titul
 2001Vodovod, plynofikace Bělotín 177000   POV 2001
 2001 Spolky 199000   POV 2001
 2001nfrastruktura pro agroturistické a sportovní centrum Nejdek 1200000   Regionální program podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
 2002Vodovod, plynofikace Bělotín 118000   POV 2002
 2002Spolky - 10 let obnovy venkova 200000   POV 2002
 2003Oprava povodní zničených mostů 450000  POV
 2003Rekonstrukce bývalých dílen v Lučicích 2250000   Regionální program podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
 2003Vodovod, plynofikace Bělotín 78000   POV 2003
 200416BJ Bělotín, změna stavby 8800000   Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
 200428 nájemních bytů Bělotín 11200000   SFRB - Podpora výstavby nájemních bytů
 2005Přestavba bývalé školy v Lučicích 950000   Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
 2007Přebudování bývalého zemědělského objektu na zázemí obecních služeb 2660000   Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
 2008Nejen kamenem je živ člověk 280000   POV 2008
 2008B.j. 11 PB - PČB Bělotín, č.p. 62 4800000   Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2008 úvěr bez státní záruky 13515000
 2008Bytové domy Bělotín - 15b.j. v obj. II. - 2.etapa - Střítežská cesta-Dujkovo 9450000   SFRB pro výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby
 2009Oprava kaple sv. Antonína a barokního kamenného kříže 329000   POV MMR 2009, dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 2009Bělotín - 2 ubytovací jednotky 320000   Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy
 2009Bělotín - 50 domácností 1500000   Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy
 2009Bělotín - 24 domácností 720000   Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy
 2009Bělotín - 9 domácností 270000   Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy
 2010Bělotín - Oprava kaple a kříže 317000   Podpora obnovy venkova 2010
 2011Oprava obecních komunikací, poškozených povodní v Bělotíně 2009 2905652   Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, DT 2 (80%) (žádáno 393600,- Kč z 4921000,- Kč)
 2010Oprava obecních mostků a propustků, poškozených povodní v Bělotíně 2009 592000   Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, DT 2 (80%)
 2011Oprava obecních mostků poškozených povodní v Bělotíně 2010 2241540   Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, DT 1 (100%) (žádáno 2554000,- Kč)
 2011TVÁŘ VENKOVA - Venkovské stavby 2011 200000   PORV 2011, DT-3 Spolupráce obcí
 2011Bělotín - obnova kamenných křížů 327600   PORV 2011, DT-4 Drobné památky
 2011Obnova sociálního zázemí obce pro volnočasové prostory místní romské komunity 400000   PORV 2011, DT-5 Romská komunita
 2012TVÁŘ VENKOVA - Venkovské stavby 2012 200000   PORV 2012, DT-3 Spolupráce obcí
 2012B.j. 8 PB-PČB DEHON s.r.o., Hranice - Bělotín, č.p.97 4800000   Podpora výstavby podporovaných bytů
 2013Kurty ZŠ Bělotin - výměna povrchu 400000   PORV 2013, DT 2
 2013Tvář venkova - Venkovské stavby 2013 200000   PORV 2013, DT-3 Spolupráce obcí
 2014Tvář venkova - Venkovské stavby 2014 200000   PORV 2014, DT-3 Spolupráce obcí
 2014Obnova pískovcového kříže v obci Bělotín 174230   PORV 2014, DT 4
 2015Tvář venkova - Venkovské stavby 2015 200000   PORV 2015, DT-3 Spolupráce obcí
 2016Tvář venkova - Venkovské stavby 2016 200000   PORV 2016, DT-3 Spolupráce obcí
 2017
Tvář venkova - Venkovské stavby 2017
200000
  PORV 2017, DT-3 Spolupráce obcí

 2017

Rekonstrukce víceúčelového volnočasového hřiště v Bělotíně-Kunčicích

400000

  PORV 2017, DT-2A Podpora rozvoje regionů

 2018

Tvář venkova - Venkovské stavby 2018

200000

  PORV 2018, DT-3 Spolupráce obcí

 2018

Oprava MK č. 11c v obci Bělotín

1000000

  PORV 2018, DT-5 Podpora rozvoje regionů

 2019

Tvář venkova - Venkovské stavby 2019

199640

  PORV 2019, DT 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

 2019

Obnova povrchu MK 21c a 22c v Bělotíně

1094000

  PORV 2019, DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací

 2020

Nákup dvou vozidel N1 pro obec Bělotín

1000000

  PORV 2020, DT 117d8210D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku


[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule