Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Podpořeno z EU a OPŽP

Podpořeno z EU a OPŽP
PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ EÚ A STÁTNÍHO ROZPOČTU PROSTŘEDNICTVÍM OPŽP, ADMINISTROVANÉ SFŽP


RočníkNázev projektu DotaceDotační program 
 2011Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na horním a středním toku Luhy v obcích Jindřichov, Bělotín a Polom
EU 1751850 SR 103050
OPŽP - Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní; Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany; 20. výzva
 2012Bělotín - krajinotvorná a protipovodňová opatření na katastru obce EU=8062715
SR =620208
OPŽP, osa 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny, 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny, 21.výzva
 2012Kulturní dům Bělotín (zateplení objektu)  EU=2236080
SR=131534
OPŽP; osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie; 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry); 3.2.1. Realizace úspor energie, 35. výzva
 2013Čistící stroj pro snížení prašnosti v obci Bělotín  EU=1594600
SR=93800
OPŽP; osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie; 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry); 3.2.1. Realizace úspor energie, 35. výzva
 2013Zateplení školní jídelny ZŠ v Bělotíně 711569OPŽP, osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie; 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) - 3.2.1. Realizace úspor energie - 44. výzva
 2013Přírodní hřiště Bělotín 1373934OPŽP, osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a světu; 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací - 43. výzva
 2013 Sběrný dvůr 1425600OPŽP, osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady - Sběrné dvory - 45. výzva
 2013Bělotín: Poldry 1 - Úval a poldr 6 - U družstva 6873331OPŽP, osa 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny, 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny, 42.výzva
 2013Bělotín: Poldr 2 - Pod Stráží 6310015OPŽP, osa 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny, 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny, 42.výzva
 2013Bělotín: Poldry 4 - Nad dálnicí 7503077OPŽP, osa 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny, 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny, 42.výzva
 2013Pořízení svozového vozu pro svoz biologického odpadu v obci Bělotín
 2044173OPŽP, osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží; 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady - Systémy odděleného sběru; 52. výzva
 2014Realizace úspor v obci Bělotín - kulturní dům
 EU=611886
SR=35993
OPŽP, osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny - 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla, 60. výzva
 2015Energetické úspory ZŠ v Bělotíně
 EU=1904359
SR=112021
OPŽP,  osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny - 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla, 60. výzva
2015
Zateplení objektu polyfunkčního domu Nejdek č.p. 33
EU=1448333,70 SR=88031
OPŽP, osa 3 - Udržitelné využití zdrojů energie
2017
Bělotín kanalizace a ČOV
EU=67459357,87

11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020

2018
Návrh obecní zeleně - Park Milník
150000

Národní program životního prostředí, prioritní oblast: 5 - Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast podpory: 5. 4 - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích


[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule