Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Město Fulnek
Zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
1. Přímé náklady na materiál:
Černobílá kopie formátu A4 na kopírovacím stroji:
1,50 Kč/kopie
2,-- Kč/oboustranně
Černobílá kopie formátu A3 na kopírovacím stroji:
3,-- Kč/kopie
4,-- Kč/oboustranně

Příplatek za tvrdý papír
2,--
3,--

Magnetické nosiče dat:
- disketa 3,5" 10,-- Kč/kus
- CD ROM 50,-- Kč/kus


Kopírování na magnetické nosiče dat:
- disketa 3,5" 2,-- Kč/kus
- CD ROM (každých 100 MB) 10,-- Kč/kus


Práce s počítačem - výstup na tiskárnu
1,-- Kč/stránka

Vázání materiálů do kroužkové vazby:
- kroužková vazba 1,-- Kč/kus
- přední strana (folie) 2,-- Kč/kus
- zadní strana (lesklý papír) 2,-- Kč/kus


Laminování materiálu
- formát A4 7,-- Kč/fólie
- formát A3 14,-- Kč/fólie
- formát A6 3,-- Kč/fólie.
2. Přímé náklady na mzdy
Průměrná hodinová mzda odborného zaměstnance za tř. 4 až 7 činí 54,50 Kč
Průměrná hodinová mzda odborného zaměstnance za tř. 8 až 10 činí 111,20 Kč.
3. Ostatní přímé náklady
Telefonní spojení (dle tarifů ČESKÝ TELECOM a.s.).
Faxové spojení (stejné tarify jako u telefonního spojení).
Poštovné a jiné poplatky (dle tarifů České pošty).
Práce s archiváliemi (dle ceníků služeb a úkonů SA ČR).
Náklady na samostatné odborné posudky, odhady apod. (dle sazebníku poskytovatele).
Cestovní náhrady (dle sazeb podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů):
5 - 12 h Kč 60,--
12 - 18 h Kč 90,--
nad 18 h Kč 140,--
Další nezahrnuté náklady na dopravu:
- vlastní (dopravní prostředek povinného subjektu)
- jiné - autobus, vlak (dle platných sazeb ČSAD, ČSD)
V odůvodněných případech může povinný subjekt vypočtenou úhradu dle sazebníku přiměřeně snížit nebo prominout.
DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Fulnek
Zveřejněno 01.01.2000 v 13:52 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule