Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


FULNEK
Obecně závazná vyhláška č. 1/2001

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/1998 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Fulnek se na svém zasedání dne 7.3.2001 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 5/1998 o místních poplatcích se doplňuje o článek 5 a - SLEVY, který zní :
Občanům, kteří převezmou po dohodě s Městským úřadem ve Fulneku do své péče toulavého psa, bude poskytnuta po dobu 3 let sleva ve výši 50 % místního poplatku stanoveného v čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 5/1998.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Vyhlášena dne 12.3.2001

Ing. Josef Rychtárik
starosta

Josef Pavlíček
místostarosta

DALŠÍ INFORMACE: Fulnek
Zveřejněno 12.03.2001 v 18:30 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule