Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Revitalizace centra obce Bělotín (1. etapa)

Projekt, podpořený z ROP SM je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Partner pro váš rozvoj.
Publicita projektu je řešena vyvěšením banneru v místě stavby (budova čp. 98) po celou dobu realizace projektu.
Publicita projektu je řešena vyvěšením banneru v místě stavby (budova čp. 98) po celou dobu realizace projektu.

Předmětem projektu je komplexní revitalizace centra obce Bělotín. Realizací projektu se připraví kvalitnější podmínky pro rozvoj služeb, jež doplní stávající občanskou vybavenost obce, a rovněž se posílí její budoucí rozvoj. Dílčí aktivity, které naplní cíl projektu, zahrnují rekonstrukci a výstavbu nových chodníků a rekonstrukci stávajících a vytvoření nových parkovacích míst u zdravotního střediska, obecního úřadu a kostela. Upravené chodníky vytvoří bezpečné komunikace pro pěší spojující trasu přes centrální část obce, v návaznosti na důležitá střediska služeb v obci, ke křižovatce k vlakovému nádraží. V rámci realizace projektu bude instalováno veřejné osvětlení a osazena zeleň, čímž se ozdraví životní prostředí zatížené dopravou. Celkovou revitalizací centra obce se zvýší kvalita života obyvatel, a zároveň se zajistí jejich dostatečná bezpečnost při pohybu v této části obce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Partner pro váš rozvoj.

Po dokončení projetu bude v místě realizace osazena trvalá pamětní deska.
Po dokončení projetu bude v místě realizace osazena trvalá pamětní deska.

Odkazy na články o projektu:

Parkoviště bylo potřeba, chválí lidé proměnu Bělotína

Centrum Bělotína zkrášlí čtyři kamenné víly

DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 11.07.2014 v 08:31 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule