Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Na Hranicku se rozbíhá bezplatná digitalizace historických filmových záznamů

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko ve spolupráci s naší obcí nabízí občanům, obcím, spolkům, farním úřadům, firmám a dalším organizacím BEZPLATNOU digitalizaci vlastních historických filmových či zvukových záznamů zachycujících jakýmkoliv způsobem historii našeho kraje.

Z posbíraného a digitalizovaného materiálu vznikne veřejně přístupný a na internetu dostupný Digitální archiv audiovizuálních záznamů. Cílem digitalizace je zajištění jednoduché dostupnosti historických materiálů, uchování zachycené historie pro budoucí generace a záchrana cenných historických materiálů a záběrů, kterým hrozí postupný zánik. Pokud už digitalizované, níže popsané historické záznamy vlastníte, taktéž prosíme, abyste se na organizátory sběru obrátili. Čím více materiálu se v digitálním archivu shromáždí, tím zajímavěji půjde využít.

Hledáme jakékoliv záznamy zachycující obecní a spolkový život, slavnosti a významné události, veřejná prostranství, osobnosti, zvyky a obyčeje, stavební akce v obci apod. Cenné záběry mohou obsahovat i Vaše soukromé záznamy z rodinných oslav či svateb (hlavně exteriéry z ulic, obřad v kostele apod.) Všechny takové záznamy zdigitalizujeme zdarma, tj. oproti souhlasu s využitím záznamu v regionálním digitálním archivu dostanou zpět majitelé kromě originálního média též DVD-VIDEO s digitální kopií veškerého poskytnutého materiálu. Na digitalizaci jsme obdrželi dotaci, jejíž podmínky neumožňují bezplatnou digitalizaci čistě soukromých záznamů (např. vánoce doma, svatební veselka apod.) Jelikož ovšem digitalizace probíhá hned ve 2 regionech (Lipensko, Hranicko), předpokládáme nasbírání desítek hodin záznamů, takto velká zakázka pak umožní snížení jednotkové ceny, proto občanům nabízíme také možnost zdigitalizovat si v rámci této zakázky své vlastní soukromé a rodinné záznamy za výrazně levnější cenu!

Sběr záznamů bude probíhat pod hlavičkou obecních a městských úřadů, ihned po digitalizaci Vám budou Vaše záznamy nepoškozené vráceny. Předpokládaná délka výpůjčky je max. 3 měsíce. Při předávce bude oboustranně podepsán předávací protokol. Každé jednotlivé médium (kotouč, krabice, pás, kazeta apod.) bude označeno unikátním identifikačním kódem a kontaktem na majitele, s majitelem bude sepsán stručný obsah (je-li znám) a rozdělení do kategorie „veřejně použitelný záznam“ (digitalizace zdarma) a „soukromý záznam“ (jednotková cena za digitalizaci hodiny záznamu bude předem sdělena). MAS Hranicko garantuje profesionální a šetrné zacházení, skladování a samotný proces digitalizace, který je pro originální záznam zcela neškodný. Při vyzvednutí záznamů po digitalizaci bude opět sepsán předávací protokol, souhlas majitele se zveřejněním záznamů a budou mu vráceny zapůjčená média a předány digitalizované záznamy na DVD-VIDEO.

Digitalizace se týká záznamů na médiích: filmy 8mm, 8mm super, 16mm, videokazety VHS, SVHS, BETA, Video8 či kotoučové magnetofonové pásky a kazety. Materiály se sbírají na celém území regionu Hranicko, který tvoří 30 obcí a město Hranice. Záznamy budou sbírány v období 10.2.2014 – 11.4.2014. O termínu opětného vyzvednutí budou majitelé informováni emailem nebo SMS. Výše uvedené obrazové nebo zvukové materiály předejte na Vašem obecním úřadě, případně v kanceláři MAS Hranicko (Tř. 1. máje 2063, vedle Kunzovy vily.) Celá akce probíhá v rámci projektu „Hudební a filmová muzea našich regionů“, díky němuž vznikne ve dvou místnostech hustopečského zámku Hudební a filmové muzeum Hranicka. U partnerské MAS Moravská brána vzniknou další 2 expozice Filmové muzeum v Dolních Nětčicích a pamětní síň Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou.

Další informace poskytne:
Mgr. František Kopecký, manažer MAS Hranicko
tel: 773 583 020
e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 13.02.2014 v 14:06 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule