Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


CHCEME V BĚLOTÍNĚ ŽÍT I PRACOVAT II

Projekt navazuje na dokončený projekt stejného jména a zaměření a je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: CHCEME V BĚLOTÍNĚ ŽÍT I PRACOVAT II
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00075
Realizátor projektu: Obec Bělotín
Kontaktní údaje: Obec Bělotín, Bělotín 151, tel.: 581612100, e-mail: belotin@belotin.cz

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je pomoci k integraci sociálně vyloučených osob na trh práce, a to prostřednictvím dílčích cílů:

  1. a) Motivační program - vštípit osobám zapojeným do projektu hodnoty, které jim zajistí lepší uplatnění ve společnosti; důležitost vzdělávání dětí zapojených osob, důraz na materiální zajištění rodiny.
  2. b) Finanční poradenství - finanční vzdělávání a pomoc při řešení individuálních finančních problémů spojených s neuváženým nakládáním s penězi
  3. c) Pracovní program - vytvoření pracovních míst pro osoby z cílové skupiny, které získají základní pracovní návyky a dovednosti, jež jim pomohou v lepším uplatnění na trhu práce.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní občané obce Bělotín a města Hranice romské národnosti (etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí), kteří jsou dále postižení ještě dalším znevýhodněním - nízká úroveň kvalifikace, nedostatek praxe, dlouhodobá nezaměstnanost, věk nad 50 let.

Popis projektu

Projekt se skládá ze čtyř aktivit:

  1. 1. Finanční poradenství - bude se jednat o poradenství z oblasti rodinného rozpočtu, příjmy, výdaje, spoření, závazky, úvěry, úroky, pojištění, daňový systém, exekuce, a to vše přizpůsobené k úrovni a individuálním potřebám účastníků.
  2. 2. Motivační program - úzce navazuje na finanční poradenství a dále klade důraz na základní společenské hodnoty, konkrétně na vzdělanost a nutnosti vzdělávání zejména z pohledu na děti účastníků, dále se bude zabývat majetkovým zajištěním účastníků, a to zejména v dlouhodobém horizontu.
  3. 3. Rekvalifikační kurzy - pro jednotlivé účastníky budou navrženy konkrétní kurzy, které budou mít úzkou návaznost na pracovní náplň jak v rámci projektu, tak s ohledem na další uplatnění na trhu práce. Bude se jednat o: základy údržby a ošetřování veřejné zeleně, kurzy křovinořezů, kurzy motorové pily.
  4. 4. Pracovní program - v rámci projektu je vytvořeno 13 pracovních míst pro osoby z cílové skupiny. Tyto osoby se samozřejmě zapojí do ostatních, již zmíněných aktivit projektu. Pracovní místa jsou zřízena na 20 měsíců. Cílem je zajistit dostatečné pracovní návyky a motivaci k práci.

Inovací projektu je tzv. "parťák", který je členem realizačního týmu, ale zároveň je členem cílové skupiny. Parťák bude dohlížet na práci ostatních, bude komunikovat s manažerem projektu a vyzkouší si vedení lidí.

Rozpočet projektu: 5 874 240 Kč
Zahájení projektu: 1. 4. 2013
Ukončení projektu: 30. 1. 2015
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 28.08.2013 v 14:01 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule