Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Nové zdravotní středisko Bělotín

Vážení občané! Jménem zastupitelstva obce Bělotín si Vás dovoluji pozvat na Den otevřených dveří na novém zdravotním středisku. Zrekonstruovaná budova bude zpřístupněna k prohlídce v sobotu 1. května 2010 v době od 10:30 do 12:00 hodin.
Současná podoba budovy č.p. 177.
Současná podoba budovy č.p. 177.
A nyní k vlastní budově. Budova byla vystavěna v roce 1889 místním obchodníkem Franzem Ludwigem. V budově byl v přízemí obchod se smíšeným zbožím a v patře dva byty. Ve dvoře pak kůlna a prádelna. V roce 1945 obchod přebral do národní správy Alois Švehlík. V bytech bydlela rodina obchodníka Švehlíka a dále rodina vojáka z povolání pana Sochorka. V padesátých letech dům získala Jednota Hranice a dům byl postupně přebudován. Ve dvoře byly zbudovány skladové přístřešky, v pravém přízemí byly otevřeny potraviny a vlevo byla k domu přistavena prodejna průmyslového zboží.
Haus Ludwig na dobové pohlednici z r. 1905 dole.
Haus Ludwig na dobové pohlednici z r. 1905 dole.
Pod jednou střechou tak bylo v Bělotíně možno koupit základní potraviny, železářské a drogistické zboží, hračky, papír, ale i fotoaparát či na objednávku nábytek do obývacího pokoje. V patře se zabydlely rodiny obchodníků, jejichž jména patřila po desetiletí neoddělitelně k Bělotínu a stala se pojmy - Perutkovi a Münsterovi.
V 70. letech byly byty opuštěny a staly se z nich skladové prostory, potraviny se přestěhovaly do nové samoobsluhy za podjezdem a budova s průmyslovou prodejnou zůstala nadlouho na okraji zájmu vlastníka tj. Jednoty. Na budově to bylo znát - chátrala. Po roce 1990 se obci podařila s Jednotou dohodnout výměna střešní krytiny a svodů, oprava fasády, výměna dveří a nátěr oken. Poté Jednota budovu prodala a nový vlastník v ní zřídil prodejnu zahrádkářských potřeb, ovoce a zeleniny Zetaspol.
Budovu následně odkoupili manželé Kotlářovi, byly zde znovu potraviny a pracovalo se na hospůdce s terasou, do dvora byly přistaveny toalety, začalo se s rekonstrukcí bytů v patře. Nesplacený úvěr znamenal pronajímání a zastavení investic. Přišli další obchodníci, poté se z bývalé průmyslové prodejny stala nálevna, ale i místo, kterému bylo lepší se vyhnout.
"Půlka" na sklonku své existence v r. 2007.
"Půlka" na sklonku své existence v r. 2007.
Neútěšný stav, ale i požadavek policie, aby obec pomohla situaci řešit, vyústil v roce 2007 v rozhodnutí zastupitelstva obce účastnit se dražby nemovitosti. Bylo ji však nutno odblokovat.
Podařilo se díky pochopení vlastníka - manželů Kotlářových i nájemci panu Hanákovi. V dražbě obec nemovitost získala za 1.650 000,- Kč. Původním záměrem bylo zbořit vybydlený dům, který stál pod nově vybudovanými 28 bytovými jednotkami, neměl bezpečný vstup ze silnice a vykazoval značné opotřebení.
V r. 2008 byl objekt vydražen a odstraněna přístavba.
V r. 2008 byl objekt vydražen a odstraněna přístavba.
Vedle tohoto záměru se jednalo o postupné ekonomizaci stávajícího zdravotního střediska. Prostory v bývalé školce byly více a více nerentabilní.
Byla opuštěna prostora rehabilitace, ženský lékař se rozhodl odejít, velké náklady na otápění, osvětlení i úklid hlásili lékaři. Obec uvažovala o výměně oken, zateplení a přebudování části domu na dva byty.
Krátce po dražbě budovy bývalé Jednoty se uskutečnilo jednání s projektantem ve věci oprav stávajícího zdravotního střediska a při té příležitosti byla navštívena obcí nově nabytá budova v sousedství. A nápad byl na světě. Přebudujeme menší Jednotu a opustíme větší stávající středisko. Hrubé odhady nákladů prokázaly, že je stavba nad síly obecního rozpočtu. Rozhodnutím OZ jsme přikročili k zpracování projektu, který byl podán do Regionálního operačního programu Střední Morava financovaného ze zdrojů Evropské unie. Šťastný výběr zpracovatele žádosti, ale i návrh řešení z projekční kanceláře Pavla Rödera, přesvědčily hodnotitele a naší vizi přebudování hospody na ordinace lékařů byla udělena dotace 8.005.175,76 Kč. V dané výzvě jsme uspěli mezi projekty Olomouckého a Zlínského kraje, přičemž převis požadavků byl sedminásobný!!!
V r. 2009 se ještě bouralo, ale i stavělo.
V r. 2009 se ještě bouralo, ale i stavělo.
... měnila se střecha a přistavovalo se ...
... měnila se střecha a přistavovalo se ...
Máme příslib, můžeme začít, čekáme Vaše připomínky k projektu - to bylo sdělení našim lékařům. Celá budova musela být nejdříve vyklizena. Neuvěřitelný nepořádek a havarijní stav budovy jsme zdokumentovali a fotodokumentaci vystavíme při Dni otevřených dveří. To jen pro připomnění toho, co jsme měli v samém centru obce - Augiášův chlév je proti realitě libozvučné sousloví. Kdo? Proč? A je tohle vůbec možné? Na to si každý musí hledat odpověď sám.
... a když bylo stavení pod střechou, byl čas na interiéry, zateplení a technologie ...
... a když bylo stavení pod střechou, byl čas na interiéry, zateplení a technologie ...
Postupně bylo vše odklizeno, odbouráno, odkopáno a odizolováno a budovu přebrala firma, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Tou se stala hranická firma Hakov. Odpovědným stavbyvedoucím se stal Ing. Dušan Rýpar. Stavebního dozoru se ujala firma Sella Ústí nad Orlicí. Administrativním řízením ve vztahu k Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava byla pověřena Hranická rozvojová agentura našeho mikroregionu Hranicko.
Budova byla po rekonstrukci zkolaudována 28. ledna letošního roku.
... ještě vyměnit okna a dokončit fasády.
... ještě vyměnit okna a dokončit fasády.
... a po nátěru fasády a dokončení se 28. 1. 2010 mohla budova zkolaudovat.
... a po nátěru fasády a dokončení se 28. 1. 2010 mohla budova zkolaudovat.
V mezidobí se stala jedna nepříjemná záležitost. Bez předchozího oznámení odešla do Hranic naše paní zubařka. S odchodem byl zrušen její obvod a za lékařem odešlo to nejcennější tj. kartotéka. A to přesto, že zdravotní středisko Bělotín řádně privatizovala (tj. i s kartotékami pacientů) naše obec. Co dodat? Snad jen to, že nám v situaci, kdy v celé naší zemi není zubařů, zůstala otevřená pusa. Nakonec jsme - snad - měli "více štěstí než rozumu". O našem novém středisku se dozvěděla mladá paní zubařka Zuzana Pazderová. Podmínkou nastoupení do nového střediska bylo obnovení obvodu a vyřízení bezpočtu formalit. Paní doktorka vše zvládla s tím, že na nás je připravit jí bydlení. Doslova přes noc byla dopracována realizační dokumentace a v těchto dnech jsou dokončovány dva podkrovní byty pro zdravotní personál. V jednom bude od května bydlet rodina paní zubařky, zbylá garsoniéra počká na zájemce, který bude ochoten nabídnout své služby s vazbou na zdravotnické či ošetřovatelské potřeby v obci.
Ještě dokončit úpravu okolí ...
Ještě dokončit úpravu okolí ...
Do patra je plošinový výtah pro invalidy. V půdě jsou dva byty. Na dvorku je přístřešek na popelnice, stojan na kola i místo pro odstavení kočárků. U budovy jsou parkovací místa vyhrazená pro invalidy. Bohužel zatím nezbylo na vyasfaltování. Do léta by mělo být sundáno vzdušné vedení elektro a nástřešáky budou osazeny světly veřejného osvětlení.
... a je připraveno na 1. května - den otevřených dveří.
... a je připraveno na 1. května - den otevřených dveří.
Kdo bude ordinovat?
O zubním lékaři již bylo psáno výše. Po nabytí právní moci všech smluv s úřady a zdravotními pojišťovnami bude zahájen plnohodnotný provoz zubní ambulance. Do té doby (cca 4 - 6 týdnů) je možno se nechat ošetřit za své. Co je však nejdůležitější, je otázka, kde budete mít svého lékaře. Je nad síly obce tohle organizovat, ale je v zájmu občanů, aby si zubaře udrželi. To nejde jinak než přeregistrováním se a převodem karty zpět do Bělotína.
Obvodní a dětský lékař tj. MUDr. Klvaňová a Šoborová zůstávají beze změn.
Stěhování proběhne do poloviny května bez omezení provozu. Žádáme pacienty, ať jsou v období stěhování tolerantní.
Co nás to všechno stálo?
Nákup budovy 1.650.000,- Kč. Oprava uznatelná z ROP 9.948.676,90 Kč.
Práce neuznatelné: 2 byty 1.100.000,- Kč, vyklizení, bourání, odklizení suti a hlíny, terénní úpravy, přípojka vody, přípojka elektro, opěrná zídka, chodník, brána, stojan na kola, výsadba zeleně, popis budovy cca 1.200.000,- Kč. Celkem tedy budova bez vybavení 13.898.676,90 Kč. Z toho dotace činila 8.005.175,76 Kč.
Přijďte se přesvědčit.
Přijďte se přesvědčit.
Co závěrem? Přijďte se podívat, přijďte se seznámit s výsledkem práce projektantů, konzultantů, ale hlavně zručných řemeslníků a jejich pomocníků. Přijďte jim poděkovat přípitkem dobrým vínem.
Přijďme jim říci děkujeme a lékařům popřát spokojené pacienty. Ale připít také nám všem vespolek.
Na zdraví!

Eduard Kavala
starosta

Zveřejněno 23.04.2010 v 12:57 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule