Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Rekonstrukce silnice III/44016 Bělotín - Kunčice - Špičky

Od března do července 2009 bude správce komunikace Správa silnic Olomouckého kraje provádět prostřednictvím pověřených firem Rekonstrukce silnice III/44016 Bělotín-Kunčice-Špičky. Současně bude probíhat v Kunčicích stavba kanalizačního řádu. Akce si vyžádá uzavírky a omezení autobusové dopravy.

Rekonstrukce uvedené silnice bude rozdělena do pěti etap. Každá bude trvat tři týdny, po které bude komunikace pro autobusy neprůjezdná.
Objízdné trasy jsou popsány ve směru z Hranic, budou však platit i pro směr zpět.

První etapa: křižovatka v Bělotíně - začátek obce Kunčice

Linky 920080,92085 budou vedeny po objížďce ze zast. Bělotín, střed přes Polom, Heřmanice, Hranické Loučky do zastávky Bělotín, Kunčice, střed a dále pojede dle jízdního řádu. Bude vynechána zastávka Bělotín, rozc. Kunčice
Linka 920081 nebude zajíždět do zastávky Bělotín, Kunčice, střed.

Druhá etapa: konec obce Kunčice - začátek obce Špičky

Linky 920080, 920085 pojedou dle JŘ do zastávky Bělotín, Kunčice, střed, kde se otočí a po objížďce přes Polom, Heřmanice, Hranické Loučky pojedou do Špiček a dále dle JŘ.
Nebude vynechána žádná zastávka.

Třetí etapa: obec Špičky

Linky 920080, 920085, 920088 (2 spoje) nebudou zajíždět do zastávky Špičky, točna. Bude zřízena provizorní zastávka na začátku obce (křižovatka do Hr.Louček).
Linka 920088 (spoje jedoucí přes Špičky) pojede po objížďce ze zastávky Hluzov, točna na provizorní zastávku na začátku obce Špičky. Zhotovitel stavby umožní těmto spojům průjezd stavbou. U těchto spojů budou zrušeny zastávky Hluzov, pož. zbrojnice - Černotín, obecní úřad (spoj se nebude z Hluzova vracet přes Černotín).
Spoje jedoucí ze zast. Špičky, točna do zast. Špičky, rozc. pojedou po objížďce přes Hranické Loučky do Milotic n.B. Zastávka Špičky, rozc. bude vynechána.

Čtvrtá etapa: konec obce Špičky - křižovatka I/35

Stejně jako při třetí etapě, bude však obnovena zastávka Špičky, točna a zrušena provizorní zastávka na začátku obce.

Pátá etapa: obec Kunčice

Linka 920081, nebude zajíždět do zastávky Kunčice, střed, otočí se na začátku obce, kde bude zřízena provizorní zastávka. Linky 920080 a 920085 pojedou po objížďce dle první etapy, nezajedou do zastávky Kunčice, střed. Na začátku obce (od Špiček) bude zřízena provizorní zastávka na místní komunikaci v bytové zástavbě, kde se budou autobusy otáčet a pokračovat dle JŘ. Tyto linky vynechají zastávku Bělotín, rozc. Kunčice.

Plán objízdných tras
Plán objízdných tras


Jízdní řády autobusů - dočasné po dobu oprav

920080 Hranice - Hustopeče n. Bečvou - Poruba - Vysoká

920081 Hranice - Bělotín - Nejdek (IDSOK)

920085 Hranice - Bělotín - Milotice n.B. - Hustopeče n.B., Poruba (IDSOK)

920088 Skalička - Hranice - Milotice n.B. - Hustopeče n.B.,Vysoká (IDSOK)


Informace poskytli:

Správa silnic Olomouckého kraje - investor
Veolia Transport Morava a.s. - dopravce


Podrobnosti II.etapy (platné od 4.dubna)

zde

Podrobnosti III.etapy (platné od 22.dubna)

zde

Podrobnosti III.-V.etapy (platné od 30.dubna)

zde

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Aktuality a diskuse
Zveřejněno 05.03.2009 v 13:48 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule