Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bělotín
obecBělotín

Středisko služeb OU - Sběrný dvůr

Obec Bělotín je provozovatelem služby Sběrného dvora Bělotín. Původně byl sběrný dům umístěn do budovy Zázemí obecních služeb. Objekt sám byl rekonstruován v roce 2008 s využitím spolufinancování z prostředků státního rozpočtu ve správě MMR a je využíván pro soustředění techniky pro údržbu zelených ploch. V roce 2014 byla funkčnost objektu rozšířena o Sběrný dvůr. Vybavení Sběrného dvora bylo pořízeno s využitím prostředků z Evropských fondů, státního rozpočtu a obce Bělotín pod správou SFŽP.

Nyní se sběrný dvůr nachází v areálu bývalého vojenských lesů a statků na Nejdeckém rozcestí na parcele č. 530/62 (Společný vjezd jako do areálu Kovoekoplast s.r.o - Bělotín č.p.350).

Chod Sběrného dvora se řídí přílohou vyhlášky 383/2001 Sb., obecně závaznou vyhláškou obce Bělotín č. 01/2014 (ve znění pozdějších změn) a Provozním a manipulačním řádem Sběrného dvora (viz připojené dokumenty níže).

Výňatek z provozního řádu

Provozní řád slouží k zajištění řádného a plynulého provozu sběrného místa, ochraně zdraví a životů osob a ochraně životního prostředí.

Za dodržování provozního řádu zodpovídá provozovatel a jím pověřená osoba či osoby (dále pověřený pracovník). Uživatelé sběrného dvora jsou povinni dbát pokynů provozovatele a pověřených osob.

Provozní řád je umístěn viditelně na přístupném místě v areálu sběrného dvora a k nahlédnutí je k dispozici v sídle provozovatele.

Za plnění těchto ustanovení je zodpovědný provozovatel.

Provozní doba

Na sběrné místo je možné odevzdávat odpad pouze v provozní době a za přítomnosti pověřeného pracovníka.

Provozní dobu stanovil provozovatel takto:  Středa, 14:00 - 17:00 hod. (zimní čas), 15:00 - 18:00 (letní čas)

Přístup do sběrného dvora

Do sběrného dvora má přístup pouze pověřený pracovník, zástupci provozovatele, občané přivážející odpad, pracovníci organizací oprávněných nakládat s odpadem při přebírání odpadů a kontrolní orgány.

Charakter a účel sběrného dvora

Sběrný dvůr Bělotín slouží pro odevzdávání a soustředění jednotlivých složek komunálního odpadu, vznikajícího v domácnostech na území obce Bělotín a jeho místních částí, před jejich předáním svozové firmě. Svým charakterem nepodléhá schválení orgánem státní správy, jeho provoz se řídí tímto Provozním řádem a Obecně závaznou vyhláškou Obce Bělotín č. 1/2014a následujících (v aktuálním znění), o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce Bělotín, a to včetně systému nakládání se stavebním odpadem, schválenou Zastupitelstvem obce Bělotín.

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno

Na sběrné místo jsou přijímány výhradně odpady uvedené v tomto seznamu dle Katalogu odpadů. Seznam přijímaných odpadů je vyvěšen na viditelném místě v areálu sběrného místa a také na místě, aby byl čitelný z volného prostranství u vstupu do sběrného dvora.

Stanovení druhu a maximální kapacity pro soustředěné odpady v zařízení

tabulka

Maximální množství aktuálně uložených odpadů v areálu sběrného dvora záleží na naplněnosti jednotlivých shromažďovacích prostředků.

Popis sběrného dvora zařízení a vybavení

Sběrný dvůr (SD) je technické zařízení určené k soustřeďování vybraných složek komunálního, objemného a stavebního odpadu. Sběr provádí odpovědná právnická osoba za účelem jeho předání k dalšímu využití nebo k ekologickému zneškodnění. Celý prostor je vybaven zpevněnou plochou a je oplocen.

Odpad je shromažďován podle druhu do příslušných kontejnerů. Elektrozařízení a některé tříděné složky odpadu jsou ukládány v zastřešených buňkách (garážích) k tomu účelu určených. Stavební odpad, zemina, větve apod. jsou shromažďovány do přistavených kontejnerů nebo na vyhrazená místa na volném prostranství. Tekuté odpady (jedlý olej, případně další) jsou shromažďovány do přistavených uzavíratelných barelů. Všechny nádoby jsou výrazně označeny názvem a kódem příslušného odpadu. Odpady jsou sbírány zvlášť tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu smísení nebo znehodnocení. Jednotlivá shromažďovací místa musí být viditelně označena a mimo provozní dobu SD uzamčena.
V ojedinělých případech (zejména u stavební suti a velkoobjemového odpadu) může být sběr proveden do kontejneru, přistaveného na místo dle předchozí telefonické dohody mezi občanem a provozovatelem SD a následně provozovatelem odvezen.

Bezplatné uložení odpadu je určeno osobám a domácnostem, které mají trvalý pobyt v obci Bělotín a místních částech Kunčice, Lučice a Nejdek. Ostatní osoby fyzické a právnické podnikající z kapacitních důvodů není možno obsloužit.

Sběr odpadu do SD není samostatně zpoplatněn (resp. poplatek za uložení ve SD je součástí ročního poplatku za svoz pevného domovního (komunálního) odpadu ve výši dle příslušné Obecně závazné vyhlášky).

Odpady, jež provozovatel SD nesmí od fyzických osob přijímat a shromažďovat, se vymezují jako odpady, mající povahu:

a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo

e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona (tj. baterie a aku¬mulátory, elektrické a elektronické zařízení).

Popis sběru vybraných druhů odpadů

Sběr odpadního oleje - Odpadní olej je od původců odebírán v prostředcích k tomuto účelu určených (kanystrech, sudech apod.) Shromažďovací nádoby s olejem jsou opatřeny značkou s katalogovým číslem a názvem odpadního oleje.

Sběr zářivek - jsou soustřeďovány v kovovém kontejneru nebo v kartónových boxech (krabicích) k tomuto účelu určených a řádně označených. Trubice nesmějí být v areálu SD rozbíjeny. Je-li však odpad v tomto stavu dodán dodavatelem, musí být umístěn do uzavřeného shromažďovacího prostředku.

Sběr olověných akumulátorů (autobaterií) - se shromažďují v označených plastových boxech, které jsou umístěny v mobilním skladu ve výše uvedeném boxu.

Sběr elektrických a elektronických zařízení - Ve sběrném dvoře jsou shromažďována vyřazená elektrická a elektronická zařízení v rámci zpětného odběru dle uzavřených smluv mezi obcí a příslušnými kolektivními systémy dle jejich metodických pokynů.

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad (odpad ze staveb a demolic) není odpadem komunálním a jeho likvidace se řídí zvláštními předpisy. Pro odložení stavebního odpadu je možno objednat obecní kontejner, který bude přistaven na domluvené místo a vyvezen na skládku za úplatu. Výše takové úplaty je stanovena ceníkem příslušné skládky pro ukládání stavebního odpadu. SD v tomto případě pouze organizuje přistavení kontejneru a eviduje množství vyvezeného stavebního odpadu.

Místo zpětného odběru použitých elektrozařízení

  • velké domácí spotřebiče vč. chladniček  skupina 1  Elektrowin
  • malé domácí spotřebiče  skupina 2  Elektrowin
  • elektrické nářadí a nástroje  skupina 6  Elektrowin
  • trubicové a úsporné zářivky a výbojky  skupina 5  Ekolamp
  • televizory a PC monitory  skupina 3  Asekol
  • výpočetní a telekomunikační technika  skupina 4  Asekol
  • spotřební elektronika  skupina 7  Asekol

Elektrozařízení jsou shromažďována v režimu zpětného odběru. Zpětně odebrané elektrozařízení musí být kompletní a nepoškozené. Pokud není splněna tato podmínka, nejedná se o zpětný odběr elektrozařízení, ale o elektroodpad a takový nebude přijat.

Datum vložení: 18. 4. 2023 14:37
Datum poslední aktualizace: 18. 4. 2023 14:42

Organizace v obci

Obec Bělotín - info

Obec Bělotín - info

Základní škola a Mateřská škola Bělotín

Základní a Mareřská škola Bělotín

Moravská brána

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

ČEZ

ČEZ

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 22/11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/13 °C
úterý 21. 5. zataženo 21/11 °C

Svátek

Svátek má Nataša

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den muzeí

Zítra má svátek Ivo

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den památky obětí nemoci AIDS

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Partnerské obce