Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie města Hranice

Strategická poloha Hranic v Moravské bráně už od pravěku předurčila toto území, aby se stalo přirozenou křižovatkou stezek a cest vedoucích z Pomoraví do severní a severovýchodní Evropy, na Opavsko a do Pováží.

Osídlení v širším okolí města dokládají archeologické nálezy již od starší doby kamenné. Poprvé jsou Hranice zmiňovány v listinném falzu rajhradského benediktinského mnicha Jurika. Od počátku 13. století jsou Hranice majetkem premonstrátů z Hradiska u Olomouce a jsou často zastavovány šlechtě.

Na město byly Hranice vysazeny roku 1276, avšak pouze částečně a vysazení bylo dokončeno roku 1292. Od 20. let 15. století přešlo město do majektu pánů z Cimburka a od roku 1499 bylo v dědičné držbě pánů z Pernštejna. V té době byly Hranice dobře opevněným a výstavným hospodářským a správním centrem rozlehlého panství s prosperujícím obchodem a řemesly. Druhá polovina 16. století a počátek 17. století přinesla časté střídání majitelů panství, z nichž poslední tři v předbělohorském období se zasloužili o výstavbu a následné úpravy renesančního zámku.

V roce 1611 došlo k prvnímu prodeji kamenných domů Židům a znamená to počátek vzniku významné náboženské a politické židovské obce. Její přopomínkou jso dvě zachované a rekonstruované památky - synagoga a hřbitov.

V průběhu 18. a 19. století bylo do Hranic přeloženo několik správních institucí - roku 1783 z Přerova c.k. krajský úřad, v polovině 19. století okresní hejtmanství.

Na přelomu 18. a 19. století pracovala ve městě vrchnostenská manufaktura na výrobu fajánsového zboží.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Simona Šupová (Region Poodří) org. 56, 25.09.2003 v 09:15 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule