Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie města Krnov (stručná)

Město na území historického Slezska, centrum samostatného knížectví od roku 1377 do roku 1742.

První písemná zmínka je ve falzu z roku 1221, v pravé listině poprvé roku 1240, městem je poprvé jmenován roku 1269. V roce 1377 získal Krnovsko při dělení kníže Hanuš I. Roku 1411 připadlo Krnovsko pod přímou vládu českého krále. Roku 1474 dobyl Krnov Matyáš Korvín a město utrpělo silným požárem. Roku 1490 vypukl spor o město mezi Šelenberky a kněžnou Barborou. V roce 1523 získali knížectví Hohenzollernové, kteří zde vládli až do roku 1622. Roku 1622 se po konfiskaci novým knížetem stal Karel z Lichtenštejna, který byl i knížetem opavským. Po vratislavském míru roku 1742 byla část Krnovského knížectví postoupena Prusku a Krnov se stal pohraničním městem. Zbytek knížectví byl roku 1746 připojen k Opavsku. Roku 1779 zachvátil město požár, který zničil farní kostel, zámek i jiné významné budovy.

Město bylo založeno nad soutokem Opavy s Opavicí. Jádrem je dnešní Hlavní náměstí, kde se křížily obchodní cesty na Opavu a do Olomouce. Město uzavíraly tři brány - Horní, Hlubčická a Opavská a bylo obklopeno hradbami, které dal znovu vybudovat v 1. pol. 16. století markrabě Jiří. Původně zde bylo čtyřhranné tržiště s nepříliš rozvinutou uliční sítí, které bylo později zastavěno domovními bloky do dnešního nepravidelného tvaru.

Dne 3.1.1996 bylo Rozhodnutím vyhlášeno ochranné pásmo historického jádra města Krnova. Hranice ochranného pásma začíná na severu na křižovatce ulic Petrovická a Smetanův okruh parc. č. 56 a pokračuje po vnitřní hranici ulice Smetanův okruh parc. č. 114 a 115, přechází přes ulici U fortny a Školní, po vnitřní hranici ulice Dvořákův okruh pokračuje parc. č. 124 a 117, 121 a 123, 129 a 128, zase přechází přes ulici sv. Ducha a po vnitřní hranici ulice Soukenická parc.č. 164 a 162, 165 a 166, přechází přes ulici Barvířská a parc. č. 199 a 200. Přes náměstí Minoritů pokračuje po vnitřní hranici ulice Říční okruh parc. č. 292 a 291, 290 a 282, 278 a 284, 281 a 268, 258 a 255, 257 a 262, přechází přes ulici Dělnická a dále parc. č. 14 a 13, 10 (5995/12) a 5995/9, přes ulici Šmeralova a pokračuje parc. č. 2805 a 2804, 2802 a 2818/2, 2819 a 2821, 2822 (5998/10) a 2800 (5995/3). Přechází přes náměstí Hrdinů a odtud pokračuje přes parc. č. 6021/1 a 5780/2, 6014/2 a 2655 a ulicí Petrovická, kde se hranice spojuje.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 160, 18.04.2003 v 14:22 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule