Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Městská památková rezervace Prachatice [ Městská památková rezervace ]

id č:1981701 rok:1981 Obsah:16428/81
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 16.428/81-VI/1 ze dne 6.10.1981 o prohlášení historického jádra města Prachatic za památkovou rezervaci.

Město v podhůří Šumavy bylo založeno na počátku 14. století při dálkové obchodní stezce, po které se do Čech dopravovala sůl. Dominantou města je gotický kostel sv. Jakuba. Z doby hospodářského rozmachu v 16. století se dochovalo mohutné opevnění s parkánem, baštami a Píseckou branou. Z této doby pochází též řada reprezentativních domů v renesančním slohu se sgrafitovou výzdobou. K nejvýznamnějším památkám patří cimbuřím opatřená literátská škola, chiaroscurem (stínované nástěnné kresby) zdobená unikátní radnice, výstavní Sittrův dům - dnešní Prachatické muzeum, Rožmberský dům, Husův dům, budova bývalé solnice atd.. Pobělohorské události znamenaly pro Prachatice zastavení hospodářského rozvoje a ztrátu statutu královského města. Díky tomuto útlumu zůstal urbanistický charakter města zachován až do dnešních dnů. V současnosti těží Prachatice právě z tohoto historického dědictví a neposledně i z přírodního bohatství v okolí města. Významnou akcí města jsou Slavnosti solné Zlaté stezky připomínající středověké obchodování se solí mezi Prachaticemi a Pasovem, přitažlivým cílem je bezpochyby i Národní park Šumava.


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
18220 / 3-3499 S Prachatice Prachatice Prachatice I kostel sv. Jakuba Většího nám. Kostelní Č
21742 / 3-3501 S Prachatice Prachatice Prachatice I kaple sv. Antonína Na Zlaté stezce Č
14809 / 3-3503 S Prachatice Prachatice Prachatice I kaple sv. Jana Nepomuckého U Dolní brány Č
18771 / 3-3502 S Prachatice Prachatice Prachatice I kaple sv. Jana Nepomuckého U Horní brány Č
26239 / 3-3383 S Prachatice Prachatice Prachatice I městské opevnění Č
23700 / 3-3498 S Prachatice Prachatice Prachatice I kašna se sochou Spravedlnosti nám. Velké Č
46337 / 3-3384 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.1 radnice stará nám. Velké Č
24733 / 3-3385 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.5 měšťanský dům nám. Velké Č
41619 / 3-5454 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.6 měšťanský dům nám. Velké Č
20024 / 3-5455 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.7 měšťanský dům nám. Velké Č
21916 / 3-5456 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.8 měšťanský dům nám. Velké Č
23872 / 3-3406 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.9 měšťanský dům Knížecí nám. Velké Č
45482 / 3-3386 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.11 měšťanský dům nám. Velké Č
38887 / 3-3387 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.12 měšťanský dům nám. Velké Č
45678 / 3-3388 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.13 měšťanský dům Žďárských nám. Velké Č
42121 / 3-3392 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.14 měšťanský dům nám. Velké Č
30637 / 3-3427 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.16 měšťanský dům Horní Č
41318 / 3-5458 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.17 měšťanský dům nám. Kostelní Č
46718 / 3-3428 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.18 měšťanský dům Horní Č
14885 / 3-5459 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.20 měšťanský dům U Dolní brány Č
36108 / 3-3468 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.28 měšťanský dům nám. Kostelní Č
39287 / 3-3469 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.29 měšťanský dům nám. Kostelní Č
24255 / 3-3470 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.30 měšťanský dům - literátská škola nám. Kostelní Č
40031 / 3-3471 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.31 děkanství nám. Kostelní Č
22079 / 3-5460 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.32 měšťanský dům Kostelní Č
44687 / 3-5452 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.33 měšťanský dům Křišťanova Č
47295 / 3-3472 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.34 měšťanský dům Křišťanova - nám. Kostelní Č
37105 / 3-3389 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.35 měšťanský dům nám. Velké Č
28997 / 3-3390 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.36 měšťanský dům nám. Velké Č
35509 / 3-3391 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.37 měšťanský dům nám. Velké Č
22226 / 3-3393 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.38 měšťanský dům nám. Velké Č
21706 / 3-3394 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.39 měšťanský dům nám. Velké Č
17894 / 3-3395 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.40 měšťanský dům nám. Velké Č
31083 / 3-3396 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.41 měšťanský dům Rumpálův nám. Velké Č
20477 / 3-3397 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.42 měšťanský dům nám. Velké Č
38037 / 3-3398 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.43 měšťanský dům nám. Velké Č
13888 / 3-3399 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.44 měšťanský dům nám. Velké Č
19810 / 3-3400 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.45 měšťanský dům Rožmberský nám. Velké Č
13855 / 3-3401 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.46 měšťanský dům Zlatá stezka nám. Velké Č
33689 / 3-3402 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.47 měšťanský dům nám. Velké Č
19655 / 3-3403 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.48 měšťanský dům nám. Velké Č
19948 / 3-3404 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.49 měšťanský dům nám. Velké Č
23225 / 3-3405 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.50 měšťanský dům nám. Velké Č
24470 / 3-3485 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.51 měšťanský dům Věžní Č
39193 / 3-3486 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.52 měšťanský dům Věžní Č
46384 / 3-3492 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.58 měšťanský dům Věžní Č
19341 / 3-3493 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.59 měšťanský dům Věžní Č
29383 / 3-3494 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.60 měšťanský dům Věžní Č
24938 / 3-3484 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.61 měšťanský dům Věžní Č
25848 / 3-3477 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.62 měšťanský dům Křišťanova Č
42280 / 3-3478 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.63 měšťanský dům Křišťanova Č
14620 / 3-3479 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.64 měšťanský dům Křišťanova Č
21125 / 3-3480 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.65 měšťanský dům Křišťanova Č
38310 / 3-3455 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.68 měšťanský dům Husova Č
24294 / 3-3456 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.70 měšťanský dům Husova Č
21245 / 3-3457 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.71 měšťanský dům Husův Husova Č
46401 / 3-3458 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.76 měšťanský dům Husova Č
29723 / 3-3413 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.82 měšťanský dům Dlouhá Č
19103 / 3-3414 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.83 měšťanský dům Dlouhá Č
46946 / 3-3415 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.84 měšťanský dům Dlouhá Č
36497 / 3-3416 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.85 měšťanský dům Dlouhá Č
18440 / 3-3417 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.86 měšťanský dům Dlouhá Č
14243 / 3-3418 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.87 měšťanský dům Dlouhá Č
15290 / 3-3419 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.88 měšťanský dům Dlouhá Č
16735 / 3-3420 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.89 měšťanský dům Dlouhá Č
29091 / 3-5453 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.90 měšťanský dům Dlouhá Č
40350 / 3-3421 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.91 měšťanský dům Dlouhá Č
20142 / 3-5461 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.92 měšťanský dům Dlouhá Č
20093 / 3-3422 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.93 měšťanský dům Dlouhá Č
25803 / 3-3423 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.94 měšťanský dům Dlouhá Č
21336 / 3-5462 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.95 měšťanský dům Dlouhá Č
17814 / 3-3424 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.96 měšťanský dům Dlouhá Č
26123 / 3-5463 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.97 měšťanský dům Dlouhá Č
38444 / 3-3425 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.98 měšťanský dům Dlouhá Č
27238 / 3-3407 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.100 měšťanský dům Dlouhá Č
22525 / 3-3408 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.101 měšťanský dům Dlouhá Č
30832 / 3-3409 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.102 měšťanský dům Dlouhá Č
39860 / 3-3462 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.104 měšťanský dům Husova Č
17201 / 3-3463 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.105 měšťanský dům Husova Č
45502 / 3-3464 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.106 měšťanský dům Husova Č
22686 / 3-3465 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.107 měšťanský dům Husova Č
34846 / 3-5464 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.108 měšťanský dům Husova Č
24448 / 3-3466 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.109 měšťanský dům Husova Č
22121 / 3-3467 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.110 měšťanský dům Husova Č
21675 / 3-3476 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.111 měšťanský dům Křišťanova Č
22366 / 3-3459 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.114 měšťanský dům Husova Č
34797 / 3-3482 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.115 měšťanský dům Poštovní Č
17502 / 3-5465 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.116 měšťanský dům Poštovní Č
22703 / 3-5466 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.117 měšťanský dům Poštovní Č
45640 / 3-3483 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.119 měšťanský dům Poštovní Č
31566 / 3-3495 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.120 měšťanský dům Solní, Na Zlaté stezce Č
33971 / 3-3496 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.121 měšťanský dům Solní, Na Zlaté stezce Č
16057 / 3-3497 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.127 měšťanský dům Solní, Na Zlaté stezce Č
22932 / 3-3437 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.130 měšťanský dům Horní Č
29892 / 3-3429 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.134 měšťanský dům Horní Č
34748 / 3-3438 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.135 měšťanský dům Horní Č
27230 / 3-3439 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.136 měšťanský dům Horní Č
39317 / 3-3440 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.137 měšťanský dům Horní Č
35702 / 3-3441 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.138 měšťanský dům Horní Č
24599 / 3-3442 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.139 měšťanský dům Horní Č
17986 / 3-3443 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.140 měšťanský dům Horní Č
42172 / 3-3444 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.141 měšťanský dům Horní Č
37332 / 3-3445 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.142 měšťanský dům Horní Č
22561 / 3-3430 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.143 měšťanský dům Horní Č
40862 / 3-3446 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.145 měšťanský dům Horní Č
32085 / 3-3435 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.146 měšťanský dům Horní Č
46682 / 3-3447 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.147 měšťanský dům Horní Č
35703 / 3-3448 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.148 měšťanský dům Horní Č
47205 / 3-3449 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.149 měšťanský dům Horní Č
30204 / 3-3450 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.150 měšťanský dům Horní Č
26379 / 3-3431 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.151 měšťanský dům Horní Č
29385 / 3-3451 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.152 měšťanský dům Horní Č
45659 / 3-3432 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.153 měšťanský dům Horní Č
17506 / 3-3452 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.154 měšťanský dům Horní Č
37678 / 3-3453 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.156 měšťanský dům Horní Č
29950 / 3-3433 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.157 měšťanský dům Horní Č
19287 / 3-3454 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.161 měšťanský dům Horní Č
34711 / 3-5467 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.162 měšťanský dům Horní Č
25226 / 3-5468 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.165 měšťanský dům Horní Č
23445 / 3-3434 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.167 měšťanský dům Horní Č
31596 / 3-3460 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.168 měšťanský dům Zahradní Č
25347 / 3-3473 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.171 měšťanský dům Křišťanova Č
34055 / 3-3474 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.172 měšťanský dům Křišťanova Č
18400 / 3-3475 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.173 měšťanský dům Křišťanova Č
22375 / 3-3481 S Prachatice Prachatice Prachatice I čp.178 měšťanský dům Poštovní Č

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.04.2005 v 15:21 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule