Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Městská památková rezervace Cheb [ Městská památková rezervace ]

id č:1981702 rok:1981 Obsah:16429/8
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 16.429/81-VI/1 ze dne 6.10.1981 o prohlášení historického jádra města Chebu za památkovou rezervaci 1981
Cheb patří k nejstarším městům v České republice - jeho historie sahá prokazatelně až do 11. století. Hned následující století zanechalo na tváři města výraznou stopu v podobě románského hradu - císařské falci (jediné v ČR) a dvoupatrové kaple sv. Erharda a Uršuly, jež nechal vybudovat Friedrich Barbarossa. V městské zástavbě vyniká nejvíce malebné náměstí s charakteristickými sedlovými střechami domů a hrázděným Špalíčkem či gotický farní chrám sv. Mikuláše a Alžběty. Starobylý dům č. 3 (budova Chebského muzea) proslul jako místo zavraždění císařského generallissima Albrechta z Valdštejna v roce 1634. Období baroka přineslo významné církevní stavby a monumentální radnici. I v současnosti je zde patrné prolínání různých kultur - Cheb se stal přirozeným a živým centrem euroregionu Egrensis.


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
44159 / 4-3624 S Cheb Cheb Cheb kostel Nanebevzetí P. Marie Františkánské nám. Č
44160 / 4-3635 S Cheb Cheb Cheb kostel sv. Bartoloměje Křížovnická Č
44179 / 4-3713 S Cheb Cheb Cheb kostel sv. Václava Kamenná Č
44162 / 4-3638 S Cheb Cheb Cheb městské opevnění Č
14381 / 4-3731 S Cheb Cheb Cheb boží muka Mlýnská, Hradní Č
20328 / 4-4513 S Cheb Cheb Cheb pomník Schillerův Komenského sady Č
18537 / 4-3656 S Cheb Cheb Cheb kašna s Herkulem, Dolní nám. Jiřího z Poděbrad Č
20135 / 4-3655 S Cheb Cheb Cheb kašna s Rolandem nám. Jiřího z Poděbrad Č
16043 / 4-3751 S Cheb Cheb Cheb kašna se sochou sv. Mikuláše Růžový kopeček, B. Smetany Č
26872 / 4-3590 S Cheb Cheb Cheb čp.1 radnice nová nám. Jiřího z Poděbrad Č
23424 / 4-3589 S Cheb Cheb Cheb čp.1 radnice stará nám. Jiřího z Poděbrad Č
29856 / 4-3640 S Cheb Cheb Cheb čp.2 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 17 Č
25653 / 4-3591 S Cheb Cheb Cheb čp.3 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 18 Č
42032 / 4-3641 S Cheb Cheb Cheb čp.4 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 19 Č
24316 / 4-4505 S Cheb Cheb Cheb čp.12 měšťanský dům O. Březiny 1 Č
27323 / 4-4506 S Cheb Cheb Cheb čp.13 měšťanský dům O. Březiny 3 Č
32306 / 4-3657 S Cheb Cheb Cheb čp.14 měšťanský dům O. Březiny 5 Č
19749 / 4-3658 S Cheb Cheb Cheb čp.16 měšťanský dům O. Březiny 9 Č
23123 / 4-3659 S Cheb Cheb Cheb čp.18 měšťanský dům O. Březiny 13 Č
19304 / 4-3614 S Cheb Cheb Cheb čp.23 měšťanský dům Dlouhá Č
45453 / 4-3615 S Cheb Cheb Cheb čp.24 měšťanský dům Dlouhá 36 Č
16325 / 4-3616 S Cheb Cheb Cheb čp.25 měšťanský dům Dlouhá 34 Č
38593 / 4-3668 S Cheb Cheb Cheb čp.26 měšťanský dům Dlouhá 32 Č
16625 / 4-3617 S Cheb Cheb Cheb čp.27 měšťanský dům Dlouhá 30 Č
37952 / 4-3621 S Cheb Cheb Cheb čp.31 klášter klarisek nám. U františkánů Č
33654 / 4-3623 S Cheb Cheb Cheb čp.32 klášter minoritský nám. U františkánů Č
35690 / 4-3683 S Cheb Cheb Cheb čp.33 měšťanský dům Františkánská 10 Č
30176 / 4-3684 S Cheb Cheb Cheb čp.35 měšťanský dům Františkánská 6 Č
35654 / 4-3783 S Cheb Cheb Cheb čp.38 měšťanský dům Dlouhá 20 Č
28577 / 4-3618 S Cheb Cheb Cheb čp.39 měšťanský dům Dlouhá 18 Č
22391 / 4-3669 S Cheb Cheb Cheb čp.40 měšťanský dům Dlouhá 16 Č
37912 / 4-3670 S Cheb Cheb Cheb čp.41 měšťanský dům Dlouhá 12 Č
46690 / 4-3671 S Cheb Cheb Cheb čp.42 měšťanský dům Dlouhá 10 Č
31069 / 4-3672 S Cheb Cheb Cheb čp.43 měšťanský dům Dlouhá 8 Č
19877 / 4-3673 S Cheb Cheb Cheb čp.45 měšťanský dům Dlouhá 4 Č
45022 / 4-3674 S Cheb Cheb Cheb čp.46 měšťanský dům Hradební 1 Č
30404 / 4-3625 S Cheb Cheb Cheb čp.51 zbrojnice Městský dvůr - Zbrojnice Hradební Č
45780 / 4-3682 S Cheb Cheb Cheb čp.70 měšťanský dům Dobrovského 1 Č
33561 / 4-4054 S Cheb Cheb Cheb čp.77 měšťanský dům Dobrovského 17 Č
19596 / 4-4055 S Cheb Cheb Cheb čp.78 měšťanský dům Dobrovského 19 Č
30810 / 4-3730 S Cheb Cheb Cheb čp.99 komenda křižovnická Křižovnická, Kamenná 4 Č
26909 / 4-3750 S Cheb Cheb Cheb čp.110 měšťanský dům nám. Kasární, B. Smetany 2 Č
33316 / 4-3752 S Cheb Cheb Cheb čp.111 měšťanský dům B. Smetany Č
21096 / 4-3753 S Cheb Cheb Cheb čp.112 měšťanský dům B. Smetany 4 Č
45165 / 4-3754 S Cheb Cheb Cheb čp.115 měšťanský dům B. Smetany 7 Č
41594 / 4-3755 S Cheb Cheb Cheb čp.116 měšťanský dům B. Smetany 5 Č
17942 / 4-3756 S Cheb Cheb Cheb čp.117 měšťanský dům B. Smetany 7 Č
14783 / 4-4507 S Cheb Cheb Cheb čp.184 měšťanský dům Kostelní nám. 14 Č
19124 / 4-3633 S Cheb Cheb Cheb čp.187 kostel sv. Mikuláše nám. Kostelní Č
23556 / 4-3724 S Cheb Cheb Cheb čp.188 děkanství - arciděkanství Kostelní nám. 15 Č
30766 / 4-3725 S Cheb Cheb Cheb čp.189 měšťanský dům Kostelní nám. 16 Č
36709 / 4-4508 S Cheb Cheb Cheb čp.190 měšťanský dům Kostelní nám. 4 Č
31097 / 4-3726 S Cheb Cheb Cheb čp.192 měšťanský dům Kostelní nám. 6 Č
45469 / 4-3727 S Cheb Cheb Cheb čp.193 měšťanský dům Kostelní nám. 8 Č
25260 / 4-3728 S Cheb Cheb Cheb čp.194 měšťanský dům Kostelní nám. 9 Č
25536 / 4-3757 S Cheb Cheb Cheb čp.200 měšťanský dům B. Smetany 2 Č
26076 / 4-3705 S Cheb Cheb Cheb čp.202 měšťanský dům Kamenná 30 Č
18311 / 4-3706 S Cheb Cheb Cheb čp.208 měšťanský dům Kamenná 22 Č
20872 / 4-3707 S Cheb Cheb Cheb čp.209 měšťanský dům Kamenná 1 Č
30989 / 4-3708 S Cheb Cheb Cheb čp.210 měšťanský dům Kamenná 14 Č
16829 / 4-3709 S Cheb Cheb Cheb čp.211 měšťanský dům Kamenná 12 Č
14675 / 4-4509 S Cheb Cheb Cheb čp.212 měšťanský dům Kamenná 10 Č
36147 / 4-3632 S Cheb Cheb Cheb čp.213 měšťanský dům Kamenná 8 Č
30652 / 4-3710 S Cheb Cheb Cheb čp.214 měšťanský dům Kamenná 6 Č
30126 / 4-3712 S Cheb Cheb Cheb čp.219 klášter dominikánský Kamenná, Janské nám. Č
46169 / 4-3714 S Cheb Cheb Cheb čp.220 měšťanský dům Kamenná 7 Č
25673 / 4-3715 S Cheb Cheb Cheb čp.221 měšťanský dům Kamenná 9 Č
20703 / 4-3716 S Cheb Cheb Cheb čp.222 měšťanský dům Kamenná 11 Č
37850 / 4-3717 S Cheb Cheb Cheb čp.223 měšťanský dům Kamenná 13 Č
39992 / 4-3719 S Cheb Cheb Cheb čp.224 měšťanský dům Kamenná 15 Č
25727 / 4-4169 S Cheb Cheb Cheb čp.225 měšťanský dům Cechovní 1 Č
30449 / 4-3662 S Cheb Cheb Cheb čp.226 měšťanský dům Mikulašská, Cechovní 1 Č
18642 / 4-3663 S Cheb Cheb Cheb čp.227 měšťanský dům Cechovní 6 Č
53046 / 4-3664 Y Cheb Cheb Cheb čp.228 měšťanský dům Cechovní 4 Č
52867 / 4-3665 Y Cheb Cheb Cheb čp.229 měšťanský dům Cechovní 2 Č
18109 / 4-3666 S Cheb Cheb Cheb čp.231 měšťanský dům Cechovní 21 Č
34000 / 4-3720 S Cheb Cheb Cheb čp.237 měšťanský dům Kollárova 3 Č
20679 / 4-3721 S Cheb Cheb Cheb čp.238 měšťanský dům Evropská 5 Č
14569 / 4-3723 S Cheb Cheb Cheb čp.240 měšťanský dům Kollárova 7 Č
27162 / 4-3690 S Cheb Cheb Cheb čp.241 měšťanský dům Kollárova 9 Č
33428 / 4-3627 S Cheb Cheb Cheb čp.256 měšťanský dům nám. Jánské 15 Č
31552 / 4-3692 S Cheb Cheb Cheb čp.260 měšťanský dům nám. Jánské 3 Č
28838 / 4-3693 S Cheb Cheb Cheb čp.261 měšťanský dům nám. Jánské 4 Č
18747 / 4-3694 S Cheb Cheb Cheb čp.266 měšťanský dům nám. Jánské 6 Č
19205 / 4-3628 S Cheb Cheb Cheb čp.267 měšťanský dům nám. Jánské 7 Č
20945 / 4-4510 S Cheb Cheb Cheb čp.271 měšťanský dům nám. Jánské 12 Č
14108 / 4-4511 S Cheb Cheb Cheb čp.272 měšťanský dům nám. Jánské 13 Č
22154 / 4-3695 S Cheb Cheb Cheb čp.273 měšťanský dům nám. Jánské 14 Č
32120 / 4-3744 S Cheb Cheb Cheb čp.353 měšťanský dům Růžový kopeček 6 Č
44921 / 4-3745 S Cheb Cheb Cheb čp.354 měšťanský dům Růžový kopeček 7 Č
14453 / 4-3738 S Cheb Cheb Cheb čp.355 měšťanský dům Růžová 16 Č
22519 / 4-3739 S Cheb Cheb Cheb čp.359 měšťanský dům Růžová 12 Č
36007 / 4-3740 S Cheb Cheb Cheb čp.360 měšťanský dům Růžová 10 Č
41749 / 4-3741 S Cheb Cheb Cheb čp.361 měšťanský dům Růžová 10 Č
23954 / 4-3742 S Cheb Cheb Cheb čp.369 měšťanský dům Růžová 3 Č
39897 / 4-3758 S Cheb Cheb Cheb čp.370 měšťanský dům Jakubská 8 Č
38524 / 4-3759 S Cheb Cheb Cheb čp.376 měšťanský dům Úzká 2 Č
34213 / 4-3746 S Cheb Cheb Cheb čp.394 měšťanský dům Růžový kopeček 8 Č
36539 / 4-3747 S Cheb Cheb Cheb čp.395 měšťanský dům Růžový kopeček 9 Č
37729 / 4-3748 S Cheb Cheb Cheb čp.397 měšťanský dům Růžový kopeček 12 Č
22955 / 4-3749 S Cheb Cheb Cheb čp.398 měšťanský dům Růžový kopeček 14 Č
27329 / 4-3760 S Cheb Cheb Cheb čp.399 měšťanský dům Židovská 22 Č
34997 / 4-3761 S Cheb Cheb Cheb čp.400 měšťanský dům Židovská 20 Č
22876 / 4-3762 S Cheb Cheb Cheb čp.401 měšťanský dům Židovská 18 Č
33800 / 4-3763 S Cheb Cheb Cheb čp.402 měšťanský dům Židovská 16 Č
17755 / 4-3689 S Cheb Cheb Cheb čp.409 měšťanský dům Jakubská 3 Č
32541 / 4-3766 S Cheb Cheb Cheb čp.410 měšťanský dům Židovská 5 Č
36807 / 4-3767 S Cheb Cheb Cheb čp.411 měšťanský dům Židovská 7 Č
16205 / 4-3768 S Cheb Cheb Cheb čp.412 měšťanský dům Židovská 9 Č
17723 / 4-3769 S Cheb Cheb Cheb čp.414 měšťanský dům Židovská 13 Č
39690 / 4-3770 S Cheb Cheb Cheb čp.415 měšťanský dům Židovská 15 Č
16169 / 4-3771 S Cheb Cheb Cheb čp.416 měšťanský dům Dlouhá, Židovská Č
46824 / 4-3675 S Cheb Cheb Cheb čp.417 měšťanský dům Dlouhá 5 Č
15834 / 4-3676 S Cheb Cheb Cheb čp.418 měšťanský dům Dlouhá 7 Č
35422 / 4-3736 S Cheb Cheb Cheb čp.423 měšťanský dům Provaznická 20 Č
17352 / 4-3737 S Cheb Cheb Cheb čp.425 měšťanský dům Provaznická 16 Č
35052 / 4-3732 S Cheb Cheb Cheb čp.439 měšťanský dům Provaznická 9 Č
30533 / 4-3733 S Cheb Cheb Cheb čp.440 měšťanský dům Provaznická 11 Č
31903 / 4-3734 S Cheb Cheb Cheb čp.441 měšťanský dům Provaznická 13 Č
23184 / 4-3678 S Cheb Cheb Cheb čp.443 měšťanský dům Dlouhá 17 Č
15577 / 4-3679 S Cheb Cheb Cheb čp.444 měšťanský dům Dlouhá 19 Č
14295 / 4-3629 S Cheb Cheb Cheb čp.447 měšťanský dům Jateční, Dlouhá 18 Č
38690 / 4-3696 S Cheb Cheb Cheb čp.448 měšťanský dům Jateční 16 Č
35167 / 4-3630 S Cheb Cheb Cheb čp.449 měšťanský dům Jateční 14 Č
38866 / 4-3697 S Cheb Cheb Cheb čp.451 měšťanský dům Jateční 10 Č
18805 / 4-3698 S Cheb Cheb Cheb čp.452 měšťanský dům Jateční 8 Č
27659 / 4-3631 S Cheb Cheb Cheb čp.453 měšťanský dům Jateční 6 Č
33954 / 4-3699 S Cheb Cheb Cheb čp.454 měšťanský dům Jateční 4 Č
41932 / 4-3700 S Cheb Cheb Cheb čp.456 měšťanský dům Jateční 3 Č
27630 / 4-3701 S Cheb Cheb Cheb čp.457 měšťanský dům Jateční 7 Č
41920 / 4-3703 S Cheb Cheb Cheb čp.459 měšťanský dům Jateční 9 Č
20862 / 4-3704 S Cheb Cheb Cheb čp.460 měšťanský dům Jateční 11 Č
34867 / 4-4512 S Cheb Cheb Cheb čp.461 měšťanský dům Jateční 13 Č
20814 / 4-3680 S Cheb Cheb Cheb čp.462 měšťanský dům Dlouhá 27 Č
19000 / 4-3660 S Cheb Cheb Cheb čp.469 měšťanský dům O. Březiny 6 Č
34518 / 4-3661 S Cheb Cheb Cheb čp.470 měšťanský dům O. Březiny 4 Č
24763 / 4-3592 S Cheb Cheb Cheb čp.471 měšťanský dům U dvou arciknížat nám. Jiřího z Poděbrad 26 Č
23530 / 4-3593 S Cheb Cheb Cheb čp.472 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 27 Č
23220 / 4-3626 S Cheb Cheb Cheb čp.472 hrad, zřícenina Hradní Č
25507 / 4-3642 S Cheb Cheb Cheb čp.473 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad Č
34481 / 4-3643 S Cheb Cheb Cheb čp.474 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 29 Č
46060 / 4-3644 S Cheb Cheb Cheb čp.475 měšťanský dům Ostrý roh nám. Jiřího z Poděbrad 30 Č
27625 / 4-3594 S Cheb Cheb Cheb čp.476 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 31 Č
14667 / 4-3595 S Cheb Cheb Cheb čp.477 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 32 Č
15454 / 4-3645 S Cheb Cheb Cheb čp.478 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 33 Č
14849 / 4-3646 S Cheb Cheb Cheb čp.479 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 34 Č
27158 / 4-3596 S Cheb Cheb Cheb čp.480 měšťanský dům Provaznická 1 Č
30406 / 4-3647 S Cheb Cheb Cheb čp.481 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 36 Č
36290 / 4-3648 S Cheb Cheb Cheb čp.482 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 37 Č
17444 / 4-3711 S Cheb Cheb Cheb čp.489 měšťanský dům Kamenná 1 Č
15145 / 4-3649 S Cheb Cheb Cheb čp.490 měšťanský dům Kamenná 2 Č
28552 / 4-3650 S Cheb Cheb Cheb čp.491 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 2 Č
31071 / 4-3597 S Cheb Cheb Cheb čp.492 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad Č
33879 / 4-3651 S Cheb Cheb Cheb čp.493 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 4 Č
21787 / 4-3598 S Cheb Cheb Cheb čp.494 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
37411 / 4-3599 S Cheb Cheb Cheb čp.495 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
25231 / 4-3600 S Cheb Cheb Cheb čp.496 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
22758 / 4-3602 S Cheb Cheb Cheb čp.498 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
31964 / 4-3603 S Cheb Cheb Cheb čp.499 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
19361 / 4-3604 S Cheb Cheb Cheb čp.500 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
32092 / 4-3605 S Cheb Cheb Cheb čp.501 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
22180 / 4-3606 S Cheb Cheb Cheb čp.502 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
34675 / 4-3607 S Cheb Cheb Cheb čp.503 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
15404 / 4-3608 S Cheb Cheb Cheb čp.504 měšťanský dům Špalíček nám. Jiřího z Poděbrad Č
28381 / 4-3609 S Cheb Cheb Cheb čp.506 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 5 Č
46772 / 4-3610 S Cheb Cheb Cheb čp.507 měšťanský dům Gablerovský dům nám. Jiřího z Poděbrad 6 Č
19411 / 4-3611 S Cheb Cheb Cheb čp.508 měšťanský dům Schirdingerovský dům nám. Jiřího z Poděbrad 7 Č
45682 / 4-3652 S Cheb Cheb Cheb čp.509 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 8 Č
16566 / 4-3612 S Cheb Cheb Cheb čp.510 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 9 Č
16826 / 4-3653 S Cheb Cheb Cheb čp.511 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 10 Č
47270 / 4-3780 S Cheb Cheb Cheb čp.512 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 11 Č
17990 / 4-3613 S Cheb Cheb Cheb čp.513 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 12 Č
30877 / 4-3654 S Cheb Cheb Cheb čp.514 měšťanský dům nám. Jiřího z Poděbrad 13 Č
20565 / 4-3681 S Cheb Cheb Cheb čp.515 měšťanský dům Dlouhá 14 Č
Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
44159 / 4-3624 S Cheb Cheb Cheb kostel Nanebevzetí P. Marie Františkánské nám. Č
44160 / 4-3635 S Cheb Cheb Cheb kostel sv. Bartoloměje Křížovnická Č
44179 / 4-3713 S Cheb Cheb Cheb kostel sv. Václava Kamenná Č
44162 / 4-3638 S Cheb Cheb Cheb městské opevnění Č
14381 / 4-3731 S Cheb Cheb Cheb boží muka Mlýnská, Hradní Č
20328 / 4-4513 S Cheb Cheb Cheb pomník Schillerův Komenského sady Č
18537 / 4-3656 S Cheb Cheb Cheb kašna s Herkulem, Dolní nám. Jiřího z Poděbrad Č
20135 / 4-3655 S Cheb Cheb Cheb kašna s Rolandem nám. Jiřího z Poděbrad Č
16043 / 4-3751 S Cheb Cheb Cheb kašna se sochou sv. Mikuláše Růžový kopeček, B. Smetany Č
26872 / 4-3590 S Cheb Cheb Cheb čp.1 radnice nová nám. Jiřího z Poděbrad Č

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 21.04.2005 v 10:11 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule