Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie obce Mrsklesy

První písemná zmínka o vesnici je v latinsky psané listině z r. 1364, kde se nazývá Myrkless. Česky se ves nazývala Mrsklesy (1447) nebo Mrsklice (1771), německy Nierklowitz (1676) či Mrzsklitz. Ves patřila velkobystřickému panství až do roku 1589, kdy tuto feudální enklávu koupila olomoucká metropolitní kapitula.

Po rozpadu patrimoniální správy roku 1848 došlo k vytvoření katastrálních obcí jako základních jednotek státního zřízení. Roku 1850 se jednou z takových obcí staly i Mrsklesy, tenkrát zvané Mrsklice.

Již od roku 1846 patřila do katastru obce kolonie Mariánské Údolí, založená po vzniku zdejších hutí a železáren (1827) na původním velkobystřickém katastru. Avšak i po ustavení vlastního obecního úřadu a místní samosprávy zůstaly dlouho živé vazby na Velkou Bystřici. Již od tereziánských časů to byla společná škola (do r. 1873), ještě mnohem starší byla příslušnost Mrskles do velkobystřické farnosti, která se nezměnila ani po vytvoření samostatné kolatury v Hlubočkách v r. 1912, do níž připadla i osada Mariánské Údolí.

Obec patřila do r. 1900 do obvodu velkobystřické pošty (pak v Mar. Údolí), četnické stanice, zdravotního zařízení a pod.

Mrsklesy se však vždy výrazně odlišovaly národnostním složením obyvatel, které bylo tvořeno až 85 procenty Němců. V důsledku mnohdy nevybíravých germanizačních snah v regionu docházelo i k zostření vztahů obecní správy v Mrsklesích k českému obyvatelstvu, zejména za I. světové války. Proto došlo k jejímu rozpuštění a nahrazení 26.2.1919 úředně jmenovaným vládním komisařem a jím řízenou správní komisí šesti Čechů a jen pěti Němců. Ke stabilizaci situace došlo dne 15.6.1919 sloučením Mrskles a osady Mariánské Údolí s Velkou Bystřicí s použitím mimořádného zákona 76/1919 i bez souhlasu dotčených obcí. Tím
získali Němci na velkobystřické radnici jen nepatrné zastoupení.

Novou příležitost odtrhnout Mrsklesy od české Velké Bystřice přineslo Henleinovo hnutí počátkem 30. let. Počátkem října 1938 se Mrsklesy i s Mariánským Údolím staly součástí "Velkoněmecké říše", což však obnovení samostatnosti obecní správy nepřineslo. Obec byla připojena k Hlubočkám a spolu s nimi k Landrátu Moravský Beroun. Ani po skončení II. světové války se Mrsklesy nedočkaly samostatnosti, přestože vysídlením 310 Němců ( a 120 z Mariánského Údolí) pominul hlavní důvod předešlého sloučení s Velkou Bystřicí.

Teprve od 1.1.1956 v důsledku snahy sjednotit území, na němž se postupně rozvíjel vlivný národní podnik Moravia, tedy Mariánské Údolí a Hlubočky, začal jako v přebývající obci fungovat samostatný místní národní výbor v Mrsklesích.

V důsledku módní vlny 70.let, nazývané socialistická integrace, se od 1.1.1975 Mrsklesy opět staly spolu s dalšími okolními obcemi místní částí Velké Bystřice, již bez Mariánského Údolí.

Až teprve po rozpadu socialistické světové soustavy a změny politického systému počátkem 90. let se obec Mrsklesy stala od 1. 1. 1996 na základě místního referenda samostatnou obcí.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 04.12.2002 v 07:43 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule