Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Základní umělecká škola Zábřeh [ Základní umělecká škola (ZUŠ) ]

Základní umělecká škola Zábřeh byla založena 1. ledna 1946. V roce 1948 vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků škola přesídlila ze svého dosavadního působiště na Gymnáziu do budovy bývalé obecné školy ve Farní ulici, kde sídlí dodnes. V roce 1951 byly otevřeny pobočky školy v Mohelnici a Lošticích, které se později osamostatnily. K významné změně dochází v roce 1963, kdy se na škole otvírá obor výtvarný, a o pět roků později (v roce 1968) obor taneční.

Na počátku 70. let dochází k velkému rozvoji školy, a ta se stává důležitou součástí kulturního života nejen Zábřežska, ale celého regionu Šumperska a Jesenicka. Obzvláště významné místo na veřejnosti zaujímá žákovský dechový orchestr, který se posléze stává hlavním motivačním prvkem pro uspořádání patnácti ročníků festivalů mládežnických dechových hudeb. Vedle dechového orchestru byla ZUŠ zřizovatelem symfonického orchestru města, jenž později přešel pod správu Spojeného závodního klubu (dnešní KVDC). K významným aktivitám tohoto období je nutné zařadit i založení Kruhu přátel hudby.

Velký zájem ze strany veřejnosti o studium na ZUŠ, který se projevil v 80. letech (viz. graf - Přehled vývoje počtu žáků od školního roku 1979/1980), a nutnost zabezpečit pro všechny vyučované obory důstojné pracovní podmínky, postavily vedení školy a zástupce města před úkol vyřešit otázku rozšíření kapacity školy. Úprava budovy na Sušilově ulici, která proběhla koncem 80.let, znamenala pouze určité zlepšení situace a zažehnání neudržitelného stavu.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní umělecká škola Zábřeh
Farní 9
789 01 Zábřeh
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 412 022
(+420) 583 450 187
fax: (+420) 583 450 188

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zabreh.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 49, 17.08.2005 v 10:36 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule