Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Základní a mateřská škola Bělotín [ Základní škola ]

Základní škola a Mateřská škola Bělotín je příspěvkovou organizací obce Bělotín.

Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

IČ:  71003827

Jejími organizačními součástmi jsou:
- Základní škola Bělotín
- Mateřská škola Bělotín

- Mateřská škola Polom
- Školní jídelna Bělotín
- Školní družina BělotínDŮLEŽITÉ KONTAKTY:


Základní škola581 612 100, 581 030 001 e-mail podatelna@zsbelotin.cz
Školní družinahttp://druzina.zsbelotin.cz

Školní jídelnaBlanka Horníkovátel:581 030 015


ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Typ školy: Základní škola s I. a II. stupněm (1.- 9. ročník)

Kapacita:
Základní škola - dle zařazení do sítě škol - 250 žáků
Školní družina - dle zařazení do sítě škol - 50 žáků
Mateřská škola - dle zařazení do sítě škol - 75 dětí
Školní jídelna ZŠ Bělotín - dle zařazení do sítě škol - 280 strávníků
Školní jídelna MŠ Polom - dle zařazení do sítě škol - 30 strávníků

Zaměření: Všeobecné

Zájmové činnosti:
Cca 13 kroužků a nepovinných předmětů, vzdělávacího, výtvarného a sportovního charakteru

Mimoškolní aktivity:
Lyžařský výcvikový kurz, exkurze a výlety, kurzy plavání - v zařízeních splňujících předepsané hygienické normy

Ostatní aktivity:
- ŠJ zajišťuje stravování mimoškolních strávníků
- Využití tělocvičny a venkovního hřiště


REŽIM DNE

Celkový provoz:

Po-Pá od 6.30 - 21.00

Organizace ŠD:
Ranní provoz - přijíždějící žáci z Nejdku od 7.15 do 7.30, odpolední pak od 11:20 do 16:00

Organizace výuky:
- Vyučování začíná v 7.50.
- Poslední osmá vyučovací hodina končí v 14:40.
- Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Žáci prvního ročníku mají v jednom sledu nejvýše čtyři vyučovací hodiny, ve druhém až čtvrtém ročníku pět vyučovacích hodin, v pátém až devátém ročníku šest vyučovacích hodin.

Žáci 5. ročníku mohou mít v jednom dni nejvýše šest vyučovacích hodin. Žáci 6. - 9. nejvýše sedm vyučovacích hodin. Jednou týdně mohou mít třídy 5. - 9. ročníku zvýšen denní počet hodin o jednu hodinu předmětu s převahou výchovného zaměření.

Výuka probíhá standardně v kmenových třídách a odborných učebnách (tělocvična, dílny, učebna F a CH, učebna HV, učebna I, jazyková učebna, školní kuchyňka). Dle povětrnostních podmínek probíhá výuka na školním hřišti.

Zejména na prvním stupni jsou do výuky zařazeny relaxační chvilky.

Přestávky:
- Přestávky jsou pětiminutové (výjimka MŠMT z důvodu dopravní obslužnosti), po druhé vyučovací hodině je přestávka v trvání 20 minut.
- Velkou přestávku mohou žáci trávit na jaře a v létě v případě příznivého počasí ve venkovním prostoru před školou.
- Přestávka mezi dopolední a odpolední částí vyučování trvá 55 minut (výjimka MŠMT z důvodu dopravní obslužnosti).

Pracovní vyučování:
Pracovní vyučování bývá v délce jedné vyučovací hodiny na prvním stupni. Na druhém stupni probíhá vyučování v dvouhodinových blocích co 14 dní s možností přestávky. Pro práce v dílnách je předepsána pracovní obuv a oblečení. Pro očistu je zajištěna teplá voda.


REŽIM STRAVOVÁNÍ

Stravování:

Stravování žáků i pracovníků je zajištěno školní jídelnou pod obecním úřadem, vzdálenou od hlavní budovy cca 350 metrů. Pro bezpečnost jsou přijata opatření - přechod žáků do ŠJ a zpět s pedagogickým dozorem.

Provozní doba ŠJ:
- 11:00 - 13:30
- 11:00 - 11:30 - cizí strávníci a výdej do jídlonosičů

Další:
Pro žáky jsou poskytovány hygienické balené mléčné výrobky v rámci akce Školní mléko - pondělí - čtvrtek.


PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY

Tělocvična:

- 1 pro 30 žáků v II. NP školy

Hřiště:
- fotbalové hřiště, doskočiště, volejbalové hřiště, tenisové hřiště,
- 2 basketbalové, házenkářské hřiště asfaltové, (v zimě bruslení, hokej), antuková běžecká dráha

Režim výuky:
V 1.-9. ročníku dvě hodiny týdně. Mladší ročníky v dopoledních hodinách, starší převážně v odpoledních hodinách. Žáci se převlékají v určených šatnách do sportovní obuvi a oblečení. Pro potřeby očisty zajištěna teplá voda ve sprchách. Žáci 2. - 3. ročníku navštěvují v rámci výuky plavání plaveckou školu (ve dvou bězích 10-lekcí).


PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝCHOVA

Předškolní vzdělávání a výchova je zajišťována ve dvou zařízeních - MŠ Bělotín a odloučeném pracovišti - MŠ Polom. V obou mateřských školách je realizován rámcový vzdělávací program pro mateřské školy a odpovědnost za jeho naplňování nesou vedoucí učitelky MŠ.

Provoz v jednotlivých zařízeních školy a místnostech se řídí přesnými vnitřními řády.


V Bělotíně 8. 9. 2003


Mgr. Tomáš Navrátil
ředitel školy


ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA I ZÁBAVY:

To, že se v bělotínské škole stále něco děje, jste měli možnost poznat podle množství našich příspěvků v letošním školním roce. Ani jsme vás nestačili o všem informovat. Červnové akce probíhající v rámci Pivních slavností již prezentoval Hranický deník, tak se o nich nebudu zmiňovat. Ostatní vám chci přiblížit formou fotoreportáží (v části Fotogalerie níže). Všechny akce totiž byly zdařilé a stojí za to, aby se o nich vědělo. Ráda bych poděkovala všem svým kolegům za jejich obětavou práci nad rámec svých každodenních školních povinností, bez jejich ochoty a přičinění by nebylo možné tolik akcí pro naše žáky uskutečnit. Přeji jim zasloužené prázdniny.

Jitka Kavalová

 

ID datové schránky právnické osoby:    7zimbdr

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, p.o.
Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel
Bělotín 2
753 64 Bělotín
Česko (CZ)
tel: (+420) 581 612 127
fax: (+420) 581 612 127

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.zsbelotin.cz

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 30.03.2017 v 15:25 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule