Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie obce Morávka

Obec Morávka vznikla po roce 1615 podél horního toku řeky Morávky a na úbočích okolních kopců. Území, na němž obec vznikla patřilo postupně hrabatům z Vrbna, Oppersdorfům a naposled Pražmům.
Partyzánská obec Morávka

Už v období let 1938-39 po polském záboru Těšínska na podzim 1938 a zvláště pak po obsazení zbytku Československa v březnu 1939 hitlerovským vojskem a vyhlášení tzv. Protektorátu Čechy a Morava - převáděli Moravčané přes hranici, která tudy vedla, do Polska vlastence, kteří odtud měli ještě možnost dostat se do tvořícího se zahraničního odboje.

Po přepadení SSSR nacistickým Německem v roce 1941 vzrůstá v dalších letech odpor proti fašismu mezi všemi obyvateli Morávky. Začali navazovat styky s prvními partyzánskými oddíly, podporovali je v sabotážích a v odbojové činnosti. Stranou nestáli ani starosta obce, poštovní úřad a četnická stanice. Partyzáni si za podpory obyvatel vybudovali bunkr na úbočí Malého Travného. S občany, kteří je zásobovali potravinami, šatstvem a také jim podávali informace, byli ve stálém styku.

Počátkem prosince 1944 se situace nečekaně změnila v neprospěch partyzánů i těch, kdo jim pomáhali.

Prvním projevem odplaty fašistům za sabotáže a partyzánskou činnost bylo neočekávané a nepozorované noční obklíčení usedlosti Koloničných na samotě Zajičorka, kde se právě ukrývali partyzáni po namáhavém přechodu hor Kozubové a Slavíče. Tři partyzáni zde padli, ostatním se podařilo uprchnout až na jednoho, který byl Němci zajat a vyzradil nejen místo partyzánského bunkru na Malém Travném, ale i jména rodin, s kterými se partyzáni stýkali.

Rodina Koloničních byla uvězněna, jejich domek vypálen. 9. prosince 1944 za pomoci nových německých posil byl přepaden bunkr na Malém Travném. Při přestřelce zahynulo 10 partyzánů a jeden občan Morávky - Dominik Kotásek. Němci ztratili 39 vojáků.

Rozbouřená hladina pak začala pohlcovat své další oběti. Ony těžké prosincové dny poznamenaly tragicky nejednu rodinu.

Na 14. prosince 1944 byl svolán do obecního hostince- nynější hostinec Partyzán- hanebný soud. Původně měli být do hostince svoláni všichni muži od 16 do 60 let, ale poněvač prostory sálu nestačily pro tak velké množství lidí, bylo nařízení změněno a soudu se zúčastnili jen muži z popisných čísel končící číslicemi 3, 6, 9.

Po nelidském a krutém výslechu byl vynesen rozsudek. 14 Moravčanů bylo odsouzeni k trestu smrti, 10 odvlečeno do koncentračních táborů. Odsouzení hrdinové, kteří pro naši svobodu obětovali svůj život, tak dopadli nejsmutnější stránky této doby.

Obec Morávka obdržela v roce 1971 za protifašistický odboj Československou cenu míru a byl jí udělen titul "Partyzánská obec".

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://moravka.wz.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 13.11.2002 v 09:41 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule