Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie města Karolinka

Název města Karolinka je odvozen od názvu sklárny Karolinina Huť, kterou v Novém Hrozenkově r. 1862 zřídil sklářský podnikatel Salomon Reich (1808-1880), společník firmy S. Reich a spol., který tuto sklárnu pojmenoval po své nevlastní matce Charlottě Reichové, roz. Schönbekové (1808-1880).

Území dnešní Karolinky patřilo již od prvních známých písemných zmínek ke vsetínskému panství. Na počátku 16. století byla nejvýchodnějším sídlem panství ves Hovězí. Poměrně rozsáhlý prostor mezi Hovězím a hranicí Moravy, tvořenou hřebenem Javorníků, dosud nebyl osídlen. Při jeho hospodářském využívání se vsetínští občas střetávali s poddanými a majiteli sousedního panství Povážská Bystrica. Na obou stranách v těchto sporech bývali i mrtví. Podmínky pro osídlování tohoto úseku moravsko - uherského pohraničí byly příznivější až v polovině 17. století, kdy zde vznikly nové vsi Zděchov, Halenkov a Nová dědina.

Karolinka je městem s významným průmyslem sklářským a dřevařským. V l. 1861-1862 byla firmou S. Reich a spol. vybudována sklárna Karolinina Huť, která přešla r. 1934 na firmu Českomoravské sklárny, a. s., dříve S. Reich a spol. Tato firma byla r. 1946 znárodněna. R. 1949 se sklárna stala součástí n. p. Sklárny Květná-Karolinina huť a později firmy CRYSTALEX Nový Bor, a. s. Nověji vznikla sklářská huť Charlotta, s. r. o. Ze zdejších pil je největší pila firmy Pila Orság, jejíž počátky sahají do r. 1933.

Karolinka byla od svého vzniku r. 1949 vždy součástí okresu Vsetín. Při vzniku obce k ní připadly dosavadní novohrozenkovské školy Bzové, Stanovnica, U Huti. Všechny školy byly zrušeny a škola U Huti byla zrušena r. 1980 v souvislosti s dokončením novostavby 15 třídní základní školy v Karolince. Do ní se kromě základní školy přestěhovala i základní umělecká škola.

Ze spolků vzniklých v předchozím období vyvíjely po r. 1949 činnost dobrovolné hasičské sbory, a sice Tovární sbor sklárny Karolinina Huť (zal. 1880), Dobrovolný hasičský sbor osady Karolinina Huť (zal. 1932) a Dobrovolný hasičský sbor údolí Stanovnice (zal. 1934), ostatní spolky byly r. 1949 zrušeny.

Karolinka prošla obdobím velkého stavebního rozvoje, hlavně v důsledku existence sklárny. Byl zřízen závodní klub sklárny (1954), vybudován vodovod (1957), provedena rekonstrukce hlavní komunikace, vybudováno veřejné osvětlení (1964), mateřská škola a jesle (1965), vystavěna budova nynějšího městského úřadu a poštovního úřadu (1974-1978), bývalá škola U Huti byla přestavěna na zdravotní středisko (1987).
Největší zásah do života obyvatel přinesla výstavba vodního díla v údolí Stanovnice (1977 - 1986), které umožnilo zásobování pitnou vodou pro oblast přesahující rámec okresu. V souvislosti s tím vznikla řada podmíněných investic do výstavby bytů, komunikací, zemědělství atd. Po r. 1989 byla uskutečněna plynofikace obce (1990 - 1995), byla vybudována čistička odpadních vod, půdní vestavba v objektech základní školy a dům s pečovatelskou službou.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mukarolinka.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 10:53 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule