Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie města Kravař

První písemnou zprávu o Kravařích máme z první třetiny 13. století, z roku 1224, a to z listiny českého krále Přemysla Otakara I. První zmínka o Koutech je mladší, z roku 1238, kdežto Dvořisko se připomíná až ve druhé polovině 18. století.

Dnes již za neznámé služby nabyla Kravaře a okolí, od českých králů, jedna z větví rodu Benešoviců, znaku zavinuté střely, někdy mezi léty 1224-1263. Podle Kravař se tato větev počala i nazývat - páni z Kravař. Ti drželi Kravaře a celé panství až do roku 1420, kdy je Petr z Kravař prodal.

První podrobnější zprávu máme až z roku 1550. Z ní se dovídáme, že v Kravařích stála tvrz a dvůr, při ní pivovar a sladovna. Dále zde byl druhý dvůr, kterému se říkalo ovčířský. Při něm byly chmelnice a mlýn. Roku 1581 se dostává kravařské panství s Kouty a Vrbkou do rukou Danielovi Macákovi z Ottenburka. Jeho potomkům, horlivým protestantům, jej však císař v roce 1629 pro podporu protihabsburského odboje zkonfiskoval. To pak připadlo Michalu Sendivoji ze Skorska , známému polskému alchymistovi, k jehož době se váže i místní lidová pověst o "zlaté kačici", skryté ve zdech kravařského zámku. K panství náleželo rytířské sídlo (zámek), stáje, dvůr, ovocná a květinová zahrada, chmelnice, dva mlýny, pivovar, palírna a rybník za zámkem.

Po Sendivojově smrti v roce 1636 připadly kravařské majetky jeho dceři, která se provdala za rotmistra Jakuba z Eichendorfu. V držení tohoto rodu zůstal kravařský statek až do druhé poloviny 18. století. Mezi léty 1721-1728 dali Eichendorfové postavit v Kravařích nové pánské sídlo. Barokní zámek byl postaven na místě původního zámku, vystavěného někdy v polovině 16. století.

Osudová změna se s našimi obcemi udála roku 1742, kdy Marie Terezie musela podstoupit většinu Slezska, včetně Hlučínska, Bedřichu Pruskému. I když válka o Slezsko trvala se střídavými úspěchy 30 let, nic se již na této skutečnosti nezměnilo.

V roce 1770 vznikla poslední část Kravař, Dvořisko, v té době vystavěné jako "Opavická dvůr" s malým panským sídlem.

V letech 1742-1920 a pak opětovně v letech 1938-1945 náležely Kravaře a s nimi celé Hlučínsko Německu. V roce 1960 povýšily Kravaře na město a současně k nim byly připojeny sousední obce Kouty a Dvořisko.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kravare.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 27.09.2002 v 08:02 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule