Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm [ Základní umělecká škola (ZUŠ) ]

Základní umělecká škola vyučuje žáky v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. Literárně dramatický obor není zřízen. Školu navštěvuje ve školním roce 2004/2005 celkem 300 žáků a výuku zajišťuje 12 interních a 4 externí učitelé.

Škola má dobré podmínky pro výuku hudebního oboru. Ve škole se během loňského školního roku podařilo vybudovat jednu novou místnost pro výuku hudební oboru z prostor, které byly dříve víceméně nevyužité.

Během loňského školního roku došlo k podstatnému zlepšení podmínek pro výuku tanečního oboru, které nebyly v minulých letech plně vyhovující. Podařilo se zrekonstruovat dřevěnou podlahovou krytinu tanečního sálu, která má nyní vlastnosti plně vyhovující tanečnímu oboru (dříve zde byl koberec). Taneční sál byl také dovybaven žaluziemi, novou zrcadlovou stěnou, požadovaným osvětlením (rekonstrukce osvětlení proběhla ve všech učebnách školy na podkladě šetření a doporučení Krajské hygienické stanice) a kvalitní audio technikou.

Podmínky pro výuku výtvarného oboru nejsou ideální. Proto byla v březnu 2004 podána žádost na MŠMT na zřízení odloučeného pracoviště v sousední budově, kde by byly rekonstruovány 4 místnosti. Z nich by byly 2 místnosti určeny pro výuku výtvarného oboru, jedna pro kabinet výtvarného oboru a poslední místnost pro šatnu, kde by byla také posléze umístěna vypalovací keramická pec. Nyní tedy probíhá výuka výtvarného oboru ve 2 učebnách, kde však probíhá také výuka hudebního oboru.

Celkově je výuka všech oborů umístěna do 12 učeben v jedné budově školy

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní umělecká škola
Tyršova 955
744 40 Frenštát pod Radhoštěm
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 835 701
fax: (+420) 556 835 701

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.02.2010 v 13:30 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule