Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Naučná stezka Hvozdice [ Naučná stezka ]

Naučná stezka Hvozdnice

Charakteristika:
Chráněný přírodní výtvor, vyhlášený v roce 1988 na rozloze 56,24 ha k ochraně přirozeného toku Hvozdnice, přilehlých mokřadních luk a slavkovských rybníků s bohatým výskytem živočichů.

Naučná stezka byla otevřena v roce 1988 s 12 zastávkami a informačními tabulemi.

Základní informace o naučné stezce:
začátek: Slavkov u Opavy - začátek u zastávky ČD
konec: okruh - totožný se začátkem
délka: 4,5 km
počet zastávek: 11
zaměření: botanika, zoologie, geologie
typ stezky: pro pěší a cyklisty
náročnost: lehká
čas pro prohlídku: 2 hodiny
značení: upravená cesta, informační panely v terénu
průvodce: ZO ČSOP 6 Opava, Edwarda Beneše 5, 547 05
doba návštěvy: bez omezení
poznámky: lužní les a Slavkovské rybníky
správce stezky: 6. ZO ČSOP OpavaZastávky:
1 - "Hvozdnice - v údolní nivě potoka Hvozdnice na přístupové cestě k OHPV, vstupní informace o charakteru lužních lesů, popis uloženin elsterského a sálského zalednění v meandrech Hvozdnice.

2 - Jilmová jasenina s jarním podrostem bylinného patra.

3 - Charakteristika starých jilmů na březích řeky.

4 - Jankův rybník - vodní a mokřadní květena s výskytem chráněných druhů a rostlin.

5 - Odkryvy karbonských vrstev ve dvou malých lomech na jižním úpatí kóty 295 m, prvohorní zkameněliny živočichů i rostlin.

6 - Pilný rybník - mokřady a rákosiny, jedno z posledních významných hnízdišť ptačích druhů na Opavsku.

7 - Slavkovský rybník - charakteristika populací obojživelníků, plazů a savců, poznámky k výskytu hmyzu.

8 - Odkyv říčních štěrků z doby ledové, říční terasa s bloky miocénního čediče.

9 - Čedičové bloky - posun čedičových bloků erozní činností Hvozdnice.

10 - Pískovna - souvrství ledovcovoříčních písčitých štěrků, uložených ledovcovými toky sálského zalednění.

11 - Fosilní zvětrávání - v březích Hvozdnice i cesty fosilně zvětralý povrch hornin.

12 - Závěrečný panel - doporuční k návštěvě "Otické sopky" - Kamenné hory.Provoz:
Naučná stezka je přístupná v průběhu celého roku, nejhezčí pro návštěvníky je však v jarním období. S ohledem na blízkost Opavy je vhodná jako vycházková trasa pro krátké výlety bez větší fyzické námahy. Značená je značkou naučných stezek bez přímé návaznosti na turistické cesty.Dostupnost stezky:
Vlakem z Opavy do zastávky Štáblovice nebo Otice, autobusem do Otic, Uhlířova nebo Slavkova, rovněž místní dopravou Slavkov - Opava.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 28.07.2003 v 15:57 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule