Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Park Milník 2018 - projektový záměr [ Park nebo sad ]

Revitalizace parku u nádraží

Většina našich občanů určitě zaregistrovala stavební dění v parku u nádraží. Především je třeba poznamenat, že parčík vznikl jako místo, které zbylo při budování silničního podjezdu pod železniční tratí počátkem 60. let minulého století. Díky této stavbě byl zrušen ručně spouštěnými závorami chráněný železniční přejezd u vlakové zastávky a byly zbourány tři domy. Vašíčkovi a Mrázovi - dnes areál BBA a Vaňkovi - dnešní parčík (z domu zbyla jen studna).
Pozemek vymezený železničním náspem, silnicí I/47 a Bělotínským potokem byl osazen tehdy používanou parkovou zelení, tedy borovicemi, stříbrnými jedlemi, borovicí kleč, tujemi, břízou, a také javorem jasanolistým. Díky náletům a dlouhodobě zanedbané údržbě ČSD narostly na železničním náspu náletové jasany, správce potoka nechal břehy také bez údržby zarůst náletovou vrbou. Do pozemku parku byly postupně ukládány inženýrské sítě v podobě kabelů ČD a Telekomu, obecní vodovod a nově kanalizace.
Když skončil zájem občanů sušit si v parku seno (dlouhodobě ji sekali Michálkovi) převzala starost o pozemek obec. A to i přesto, že vlastnicky je v ploše pět subjektů. Zeleň postupně i přes údržbu přerostla a část stromů uschla. Rovněž vítr rozlámal několik stromů, které musely být odstraněny. Na podzim 2017 bylo provedeno posouzení území dvěma nezávislými zahradními architekty a v souvislosti s připravovanou stavbou kanalizace byla vytipována zeleň, která se letos v předjaří vykácela. Kácení provedl Robert Špunda and comp., který společně se samovýrobou dřeva uklidil i klestí. Děkujeme.
Větší kmeny byly odvezeny do kunčického Mosaicu, kde nám tradičně řežou trámy, z nichž pak stolařství Zapalač vyrábí lavičky do obnoveného parku. Část již čeká připravena na farním dvoře.

Bylo třeba vyřešit, co s plochou po pročištění a uložení kanalizační spojky Bělotín - před a za drahou. Bylo diskutováno s architekty i zahradníky.
V té době se rovněž rozvinula diskuze okolo letního posezení na pivku U Žida, kdy zvláště mladí poukazovali na problém - zašli bychom sousedsky poklábosit, ale bez dětí to nejde a mít je u cesty je špatně. Pro rok 2018 chystá paní hostinská Hýžová namísto deštníků firemní pergolu a tak nakonec zvítězilo následující řešení - revitalizovat parčík, následujícím způsobem:

  • - Propojit parčík s hostincem mostkem
  • - Parčík kvůli bezpečnosti dětí oplotit
  • - Vysadit novou zeleň - stromy, keře, záhony květin
  • - Zbudovat v parku chodníky a odpočinkové místo s lavičkami
  • - Umístit v ploše několik dětských atrakcí (v žádném případě nepůjde o složité a nákladné dětské hřiště)

V parku bude dále umístěno a pro odpočinek upraveno torzo dvou křížů, které máme nově zhotoveny v replikách. Jde o pískovcové kameny, které mají „paměť“, patří k historii naší obce a jsou zatím uskladněny v obecních oplocenkách. Jeden zbytek kříže byl již dříve umístěn ve farní zahradě pod staletým dubem, ze schodů jiných jsou lavičky na farním dvoře a u kostela.
Vedle řešení parku jsme přemýšleli, jak trvale připomenout 100 let vzniku moderního samostatného státu - Československa. Při odhalování pomníku Železná brána Moravského Kravařska v říjnu loňského roku na autobusové točně, navrhl akademický sochař Michal Moravec Českého lva. Nezávisle na tomto návrhu bylo zastupitelstvo obce na jednání v Nejdku dotazováno, zda se naše obec zapojí do celonárodního projektu - Strom republiky. Jde o zasazení lípy jako symbolu naší svébytnosti a houževnatosti (Česká lípa je symbolem našeho národa od roku 1848, kdy byla českou vlasteneckou reakcí na německé ustanovení národního stromu - dubu).
Ano, naše obec se připojí k řadě dalších obcí a počítáme s vysazením čtyř líp. V Bělotíně, Kunčicích, Nejdku a Lučicích. Místa budou ještě vybrána a uvítáme návrhy občanů, podobně jako tomu bylo v Nejdku.
V Bělotíně jsme uvažovali o spojení výsadby lípy svobody s odhalením sochy českého lva v době konání oslav - tedy při lampionovém průvodu v říjnu letošního roku. A hledali místo.
Při řešení parčíku u nádraží padla volba na toto místo. Jde o nejfrekventovanější bod obce - denně kolem něj přejedou téměř všichni, kteří se přemísťují za prací, školou, nákupem, lékařem a dalšími záležitostmi. Místo rovněž upoutá všechny projíždějící obcí.

A jak bude památník vypadat?

Základem budou dva žulové schody (z již použitých obrubníků) na nich pak bude žulový pylon výšky 2m, na něm pak 1m vysoký bronzový odlitek dvouocasého českého lva.

Na pylonu bude bronzový citát našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka:

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným“.

Ze zadní strany pak budou data 1918 - 2018.

Citát - přestože sto let starý, je stále aktuální. Při zakládání ČSR nesouhlasila část sudetských Němců se vznikem nového státu a chtěli být součástí Německa. Všichni víme, že tyto dvacetileté třenice byly završeny neblahým rokem 1938, kdy i u nás v obci řada obyvatel podlehla vlastenecko-fašistické demagogii, vyháněla české rodiny a chtěla území vtělit do Říše. Poválečný vývoj známe.
Bohužel i poslední roky přejí lacinému vlastenčení a demagogickým heslům na místo opravdového vlastenectví. I proto Masarykova stále aktuální slova. Ve spojení s našim symbolem, silným českým lvem a houževnatou lípou svobody, každodenní připomínka toho, že věci na první pohled všední nejsou samozřejmostí.
Je za námi složitých 100 let a před námi období neméně komplikované. I proto chceme vytvořit v centru naší obce místo, které bude nejen lahodit oku a kde bude místo pro děti i odpočinek dospělých, ale které - když ho budeme denně míjet, bude mít i něco navíc.

Při hledání názvu parku, jsme společně s autory projektu zeleně nalezli pojem „MILNÍK“

Dle naučného slovníku: Milník je patník nebo sloup, který stojí u cesty, silnice, trati nebo splavného vodního toku a označuje vzdálenost od výchozího místa v mílích (římských tisíc dvojkroků byla jedna míle, čili 1 609 m).
Milníky byly budovány již v starověku - v Římské říši. U některých milníků vyrostly zájezdní hostince.

Podtrženo a sečteno: Náš parčík naplňuje pojem milník v řadě bodů. Včetně vzdálenosti uvedených již na ukazatelích do partnerských obcí.
Historicky vzato jde o místo, odkud odedávna odcházeli bělotínští - pěšky, na koních, vozech, později vlakem či auty a kde, když se vrátili, věděli a i dnes vědí - jsme doma.

A nyní pár slov k časové ose.

Původně jsme uvažovali zahájit stavební a zahradnické práce v dubnu a ukončit je do prázdnin. Bohužel se nepodařilo dostat kanál pod tratí protlakem - naráželi jsme na zbytky původního podjezdu a i v hloubce 4m se ukrývaly staré kolejnice atd., takže je vyřizováno povolení na podkop trati mini tunelem - zpoždění minimálně 1 měsíc.
Celou revitalizaci jsme chtěli financovat ze svého. V průběhu přípravy však vypsalo Ministerstvo životního prostředí dotační titul na úpravu parků. Urychleně jsme zpracovali a podali žádost. V rámci 100 let ČR vypsalo Ministerstvo kultury jiný titul, o který jsme požádali. Jde o akce spojené s připomínkou tohoto výročí.

Celou akci proto chceme realizovat ve dvou etapách:

  1. 10. 6. 2018 bychom odhalili sochu českého lva za účasti souboru z USA (Amerika svou Washingtonskou deklarací z 18. 10. 1918 fakticky umožnila vznik ČSR).
  2. 24. 10. 2018 bychom při oslavě vzniku ČSR po lampionovém průvodu otevřeli hotový celý park a zasadili lípu svobody.


Mgr. Eduard Kavala, starosta obce

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Park nebo sad
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 18.12.2019 v 10:12 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule