Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Kaple sv. Jiří [ Kaple ]

Na návsi poblíž bývalé Obecné školy na pozemku parc.č. 39 v k.ú. Lučice na Moravě se nachází kaple sv. Jiří.
Nevelká jednoprostorová venkovská cihlová omítaná stavba bez zdobení s cibulovou zvoničkou obnovenou podle dobové fotografie - jediná sakrální stavba v této místní části.

Místní kaple sv. Jiří před čp. 3 s věžičkou stála uprostřed vesničky vedle školy jako symbol toho, že místo výchovné a místo víry se nacházejí v pravém slova smyslu ve středu vesnického společenství. Zvonek ve věži oznamoval ráno, poledne a večer. Při úmrtí se zvonilo hodinu a dávalo na vědomí, že si smrt vyžádala svou oběť. Když šel průvod na hřbitov do Bělotína, zvonilo se na rozloučenou. Během první světové války se konaly prosebné modlitby o nedělním odpoledni. Kaple pojala jen kněze a ministranty. Matky a ženy seděly na lavicích, které byly pořízeny před kaplí. Modlily se za muže, otce a syny na frontě. V kapli se nalézaly na obou postranních stěnách dva staré, cenné obrazy s malbou na skle.

Ukázka ze zápisu o opravě kaple z roku 1967, sepsaného panem farářem, Dr. J. Studeným: "Stav kaple byl velmi špatný, střecha pobořená, vazba zničená, zdivo rozpadlé atp. S pomocí Boží jsme přikročili k opravě kaple. Občané přispěli na opravu veřejnou sbírkou 1240 Kčs a téměř každý ochotně pomáhal." 

Ke generální opravě kaple přistoupila obec v roce 1996 a 1999. Kapli byl navrácen původní tvar střechy s cibulovitou věžičkou. Finančně vedle obce pomohl "Program obnovy venkova" a sbírka rodáků ze SRN. Letošní znovuvysvěcení kaple sv. Jiří je tak důležitou a slavnostní událostí, neboť právě naplňuje přání našich předků, kteří nám v dokumentech zanechali toto poselství: "Mějte rádi místa, po kterých my jsme před Vámi chodili, mějte rádi naši drahou vlast. V kapli pak této se pomodlete za nás."

Prozatím poslední oprava byla provedena v roce 2010 za finanční spoluúčasti Programu rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR a obce Bělotín celkovým nákladem 457510,- Kč.

Do kaple byla v roce 2013 umístěna keramická plastika znázorňující patrona obce sv. Jiří. Autorkou je Kateřina Pavlicová.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 13.06.2017 v 14:27 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule