Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie města Nový Bor [ Historie (archivní dokument) ]

Doba vzniku osady, která je dnes součástí Novému Boru, se datuje okolo roku 1471.
V tomto období, se objevují první zmínky o vesnici zvané Arnsodrff (Arnultovice).
Tato vesnice vznikla v místech posledního nedotčeného pohraničního pralesa, o který do té doby projevovali zájem pouze lovci a uhlíři. V prvopočátcích existence vesnice, se hlavním způsobem obživy stalo zemědělství. Při prvním sčítání domů a majitelů (tzv. berní rula) v letech 1652-54, bylo na území vesnice 14 sedláků, 14 chalupníků a 34 nádeníků. V průběhu 18. století si arnultovičtí sedláci začali přilepšovat vedlejší prací v obchodě, řemeslech či ve skle.

Základ města Nový Bor byl dán rozparcelováním opuštěného statku Raškovských a rozprodáním jednotlivých parcel bezzemkům.
Prvním obyvatelem osady na vřesovišti - Haidě byl arnultovický kovář Jakub Runge.
Dne 30. září 1692, mu byl předán dům postavený vrchností, který byl kovářem Jakubem splácen v hodnotě nejméně 7 zlatých ročně.
S postupem času přicházeli na vřesoviště další osadníci, vesměs obyvatelé z Arnultovic. Zpráva sloupského hejtmana ze dne 24. srpna 1714 přináší údaje o 21 staveních, nacházejících se na Haydě (event. Haidě, Heydě).
Dvaadvacátým stavením se stal panský hostinec, který převzal dílčí úřední povinnosti. Vrchnost sem umístila i některá závažná jednání i pořádání úředních dnů.
Roku 1715 byl ustanoven první rychtář a radní - Jiří Günther a Kryštof Hölzel.
Při stavbě nových domů se částem vísky říkalo Starý Bor (Altheyde) a Nový Bor (Neuheyde). Tato podoba dala městu jeho dnešní jméno.

Po prohrané válce s Pruskem se rozhodla Marie Terezie vytvořit potřebnou silniční síť pro rychlejší přesun armád.
Hrabě Jan Josef Maxmilián Kinský se rozhodl využít tohoto záměru a přenést ekonomické středisko do Boru.
Z počátku však hraběti nešlo o rozvoj sklářství, středem jeho zájmu byla spíše výroba textilní, jak o tom svědčí právo týdenních trhů na přízi, len a obilí. Sám hrabě Kinský se zabýval sklářstvím a zrcadlářstvím bez společníků ve vlastní režii. Dne 26. února 1757 z popudu hraběte Kinského, povýšila císařovna Marie Terezie Nový Bor na město. Díky tomu se vesnička s necelými třiceti staveními stala jedním z nejmenších a nejmladších měst v severních Čechách.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-bor.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 12:28 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule