Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie obce Nárameč

1104 - první písemná zmínka o obci v tzv. zakládací listině třebíčského kláštera
1373-1379 - na okraji obce Náramče postavena středověká tvrz
1667 - 19 let po skončení třicetileté války měla obec Nárameč jen 18 usedlostí, z toho 3 pusté
1793 - bylo uvedeno 31 domů, 36 rodin a 218 obyvatel
1822 - přestavěna samota Obora z bývalé hájenky
1835 - bylo v obci již 48 domů - 365 obyvatel
1874 - dokončena stavba první školy v Náramči (č.11), školní rok navštěvovalo 86 dětí
1892 - zrušen mlýn (na samotě Mlýnek) na č.35
1900 - na přelomu století bylo v obci 63 domů čísel popisných a 447 obyvatel
1904 - založen hasičský sbor
1909 - postavena nová škola na č.7, zapsáno bylo 115 dětí
1912 - pro sbor dobrovolných hasičů postaveno hasičské skladiště a pořízena vozová stříkačka
1920 - v uvedeném roce nechala obec k památce padlým vojákům v 1. světové válce z naší obce postavit před školou Pomník padlých
1925 - ustanovena společnost Družstevní lihovar v Náramči
1927 - provedena elektrifikace obce
1937 - slavnostní ukončení scelování pozemků, které zde probíhalo od roku 1934
1939 - první pravidelné autobusové spojení z Tasova přes Nárameč do Třebíče
1940 - zakoupena první motorová stříkačka která sloužila hasičskému sboru až do roku 1982
1943 - byl zaveden do obce telefon, napojení obce Nárameč na poštu v Budišově
1948 - v červnu tohoto roku pořízen místní rozhlas
1952 - vzniklo Jednotné zemědělské družstvo Nárameč
1952 - pro potřeby hasičů zakoupen malý nákladní automobil (bylo to první hasičské auto v Náramči)
1954 - přestavba lihovaru - rozšíření na sušárnu brambor
1964 - vybudování kruhového parketu v Doubí
1966 - zprovoznění pěstitelské pálenice v Topole
1968 - v kulturním areálu Doubí byl uveden do provozu druhý větší betonový parket
1972 - zkolaudován kulturní dům a 30.12. slavnostně předán do užívání
1975 - v prosinci na schůzi JZD dochází ke sloučení zemědělských družstev Budišov, Kamenná, Studnice, Rohy, Hodov a Nárameč
1977 - provedena demolice hasičské zbrojnice na návsi, přemístění pomníku padlých, vyasfaltování prostoru před školou
1978 - zrušení základní školy v Náramči
1980 - založena tělovýchovná jednota Nárameč - oddíl kopaná
1982 - předána do užívání nově postavená prodejna Jednota
1984 - veliká vichřice 12. července zasáhla obec a napáchala značné škody
1984 - zrekonstruovaná cesta mezi obcí Nárameč a Hodov
1986 -sušárna brambor a ovocná pálenice Zemědělského zásobování Třebíč, přechází do majetku Zemědělského družstva Budišov
1988 - zemědělské družstvo dokončilo halu s pilou - katrem na zpracování kulatiny
1990 - po komunálních volbách 24. 11. 1990 se obec odloučila od Budišova a byl zřízen Obecní úřad Nárameč
1991 - dne 18.srpna dány do provozu nově postavené kabiny u fotbalového hřiště
1992 - stavba nového mostu na silnici pod hrází rybníka v obci
1995 - od začátku května má Nárameč v obecním domě č.4 zdravotní strědisko
1996 - předána do užívání nová hasičská zbrojnice
1996 - obecní úřad zakoupil pro hasičský sbor AVII-K31 se zabudovanou výbavou pro zásahovou jednotku
1996 - od 24.prosince začíná zkušební vysílání kabelové televize v Náramči
1997 - SPT Telecom prováděl telefoní přípojky a zprovozňoval telefony pro přihlášené účastníky v naší obci
1997 - informační kanál kabelové televize. Obec tak má vlastní vysílání na kabelové televizi. V textové formě jsou vysílány zprávy obecního úřadu a informace o službách, hlášení místního rozhlasu je rovněž přenášeno prostřednictvím televize
1998 - v uvedeném roce byly ve středu obce vybudovány odstavné plochy pro zastávky autobusů mimo průběžnou komunikaci a postavena čekárna
1999 - za fotbalovým hřištěm bylo vybudováno víceúčelové hřiště
2000 - počátkem roku 2000 schválil "Podvýbor pro heraldiku Parlamentu ČR" navržený znak a prapor pro obec Nárameč, který navrhl PhDr. J. Gregor. Dne 20. dubna došlo k předání těchto insignií zastupitelům obce v Parlamentu.
V říjnu začaly výkopové práce po vesnici, pro rozvod plynu a rozvod vody.
2001 - 12. července se uskutečnila přejímka rozvodu plynu a v srpnu Jihomoravské plynárny započaly s montáží plynoměrů
2002 - dokončena stavba vodovodu. V místnostech obecní knihovny bylo zřízeno informační centrum s možností využití internetových služeb
2003 - V lokalitě Ovčačka byly vybudovány chodníky po obou stranách ulice. Byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu. Zahájení terénních úprav ve školní zahradě za účelem vybudování kulturního areálu

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 12:33 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule