Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie města Jemnice

1227
Na pokyn Přibysla Otakara I. začíná být budováno opevnění města.

1327
4.února potvrdil a rozšířil král Jan Luciburský městská privilegia.

1335
Markrabě Karel potvrdil městská privilegia a daroval městu zlatý důl v Jezičkách.

1345
Udělil markrabě Karel Jinickým pro jejich zlaté doly ve Štítkách horní právo jihlavské.

1348
Potvrdil městu Karel IV. dosavadní svobody.

1458
Za krále Jiřího bylo město obsazeno královskými.

1464
Dostávají Jinici do zástavy páni z Lichtenburka.

1468
Bylo město tak zpustošeno Uhry, že zde zaniklo hornictví.

1496
Seděl na Jinici Václav z Ludanic a jeho synové Jan a Hynek.

1523
Dal král Ludvík měšťanům právo vybírat mýto a současně je osvobodil od placení mýta v Čechách i na Moravě.

1529
Dovolil Jan z Pernštejna městu postavit vodovod.

1537
Byl znovu otevřen důl u Jinice a Jindřich z Lomnice dal Jinickým horní řád.

1548
Potvrdil Ferdinand I. městu dvěma majestáty svobody, dal mu právo pečetit zeleným voski a přidal dva týdenní trhy.

1556
Se jiničtí vzbouřili proti robotě, ale byli poraženi a potrestáni.

1558
Byl opuštěn bosácký klášter sv. Víta.

1570
Byl klášter sv. Víta dán králi do užívání měšťanům.

1576
Byl vydán pro panství jinické luterský církevní řád.

1578
Seděl na Jinici Tas Meziříčský z Lomnice.

1588
Byly z nařízení Rudolfa II. narovnáním ukončeny dlouholeté spory mezi městi a vrchností.

1595
Ziřel Tas Meziříčský z Lomnice.

1609
Prodala Kateřina Meziříčská svému manželovi Zikmundovi z Teufenbachu zámek a město Jinici s Podolím a vsí Třebelovice, Menhartice, Pálovice, Ostejkovice a Baňovice.

1616
Seděl na Jinici evangelický pán Jindřich Zahrádecký ze Zahrádek.

1620
Obsadili město císařští a byla zahájena protireformace. Fara byla obsazena katolickým knězi.

1628
Získal Jinici i s okolními vesnicii Frydrych Jankovský z Vlašimě od poručníků dětí Jindřicha Zahrádeckého.

1734
Zdědil Jinici Maxmilian z Daunu.

1775
Vypukla na panství selská vzpoura.

1815
Koupil panství Jan Filip hrabě Stadion.

1824
Koupil panství Alfons Pallavicini (Pallavicinové pak i po pozikové reformě v roce 1924 vlastnili velkostatek až do roku 1945).

1938
9. října obsazují německá vojska některé obce na Jinicku.

1939
18. března odpoledne přijíždí do Jinice Německá fašistická armáda.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 14:09 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule