Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Spolek pro obnovu venkova ČR [ Sdružení nebo spolek ]

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy vesnice.

Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 (registrován byl jako občanské sdružení 16.6.1993). Tehdy se ke členství v něm přihlásilo více než 200 zájemců především z řad obecních samospráv, zemědělců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků vysokých škol, výzkumných ústavů a státní správy, spojených myšlenkou realizovat Program obnovy vesnice; v současné době se počet jeho členů blíží tisícovce.

Předsedou Spolku je od valné hromady v červnu 1999 Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín, 1. místopředsedou Mgr. Bohuslav Blažek (sociální ekolog, publicista a pedagog) a 2. místopředsedou prof. Miroslav Baše (architekt a pedagog). V letech 1993-96 byl předsedou ekolog ing. Ivan Dejmal, v letech 1996-99 architekt ing. Jan Kruml.

Spolek organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů střídavě v Praze a regionech, která jsou tematicky zaměřena na různé okruhy venkovského života a podílí se i na pořádání jiných seminářů a dalších akcí s odbornou a laickou veřejností.

Spolek spolupracuje s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (jejími členy jsou spolkové země Rakouska a SRN, dále italské Jižní Tyrolsko, Lucembursko, Česká republika, Maďarsko a Slovinsko).

Zástupce Spolku je spolu se zástupci Svazu měst a obcí ČR členem meziresortní komise, která dbá na odpovědné přidělení prostředků, vyčleněných pro Program obnovy venkova ve státním rozpočtu.

Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury.

Spolek vydává vlastní Zpravodaj, který vychází měsíčně (kromě prázdninových měsíců).

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.spov.org

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 21.02.2007 v 12:40 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule