Navigace [přeskoč navigaci][nahoru]


Historie města Kateřinice

Název se objevuje v českých písemných pramenech v podobě Katherzinicze (1505), Katherzynicze (1535), Kateržinicze (1670), Kateržinitz (1718), Kateřinitz, Kateřinice (1846), Katerzinitz, Kateřinice (1872), Kateřinitz, Kateřinice (1893). Název je odvozen od osobního jména Kateřina a znamená tolik, co "ves Kateřinina”. V místním nářečí: Kateřinice, Kateřinčan, Kateřinčané, kateřinský.

Ves Kateřinice vznikla v období velké kolonizace. Jméno obce se poprvé objevuje v roce 1504 v zápise moravských zemských desk olomouckých.

Kateřinice bývaly vesnicí střední velikosti, jejíž obyvatelstvo se živilo zemědělstvím. V 19. i v první polovině 20. století obec patřila k nejchudším na Valašsku. Její obyvatelé se živili nádenickou prací a odcházeli na sezónní zemědělské práce do Rakous a na Hanou.
V obci byla rozšířena domácí výroba metel, košů, dřevěného nářadí a vyplétala se zde sedadla pro továrny na nábytek z ohýbaného dřeva. Po r. 1945 se zde rozšířila výroba špejlí. Později tuto výrobu řídilo a výrobky vykupovalo družstvo Lipta z Liptálu.

Kateřinice byly před r. 1849 součástí panství Vsetín, které náleželo k Hradišťskému kraji. V l. 1849-1909 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu okresního soudu ve Vsetíně, přičemž byla přechodně v l. 1855-1868 součástí tzv. smíšeného okresu Vsetín. Od r. 1909 náleží k nově zřízenému politickému okresu Vsetín.

Před vydáním tolerančního patentu r. 1781 Kateřinice patřily k obvodu katolické školy v Pržně. Po r. 1781 děti z evangelických rodin začaly docházet do evangelické luterské školy v Ratiboři. R. 1876 byla v Kateřinicích zřízena obecná škola, pro kterou byla postavena r. 1910 nová budova.

Nejstarším ze spolků v Kateřinicích byl Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1936).
JZD bylo v Kateřinicích založeno r. 1957, r. 1974 bylo připojeno k JZD Mír se sídlem v Ratiboři. Po r. 1990 se toto družstvo transformovalo v družstvo vlastníků a farma v Kateřinicích slouží i nadále zemědělské výrobě.

Převážná část obyvatel Kateřinic v období před r. 1990 byla zaměstnána v průmyslu, zvláště ve vsetínských továrnách a ve službách. Od počátku šedesátých let se v obci rozvinula výstavba rodinných domků. Byl vybudován kulturní dům (1967), zřízena mateřská škola (1967), postaveny prodejny družstva Jednota a r. 1973 bylo uvedeno do provozu výrobní středisko družstva Lipta. Po zániku družstva Lipta slouží tento objekt podnikatelské činnosti v oboru zpracování dřeva. Dále byla provedena plynofikace (1996-1997), r. 1994 byl rozšířen vodovod, zčásti vybudovaný již r. 1984, byl vybudován podzemní rozvod telefonu a kabelové televize (1998), rekonstruována škola a bylo započato s budováním kanalizace a s výstavbou čisticí stanice odpadních vod (2001).

V obecní pečeti z r. 1748 je květ šípkové růže s jedním listem.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:08 hodin

[nahoru]Prohlášení o přístupnosti | Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule