Úřední deska obce Bělotín

Stav k 17. 01. 2019 18:38:29

Nalezeno 49 dokumentů.

Evidenční číslo  Název  Složka  Původce  Zveřejnit od ↓ Zveřejnit do  Dokument
bez ev.č. Informace o zveřejnění dokumentů obce Bělotín dle novely zákona č. 250/2000 Sb. – Pravidla rozpočtové odpovědnosti Rozpočet Obec Bělotín 07.01.2019 PDF (0,6 MB)
bez ev.č. Informace o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Hranicko dle novely zákona č. 250/2000 Sb. – Pravidla rozpočtové odpovědnosti Rozpočet Mikroregion Hranicko 07.01.2019 PDF (40 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 18 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Bělotín 20.12.2018 PDF (361 kB)
Rozpočet Obce Bělotín na rok 2019 Rozpočet Obec Bělotín 14.12.2018 PDF (421 kB)
Rozpočet Sociálního fondu Obce Bělotín na rok 2019 Rozpočet Obec Bělotín 14.12.2018 PDF (515 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 17 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 07.12.2018 PDF (362 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 16 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 07.12.2018 PDF (364 kB)
Zveřejnění rozpočtových informací Mikroregionu Rozvodí Rozpočet Mikroregion Rozvodí 12.11.2018 PDF (28 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 15 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 09.11.2018 PDF (376 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 14 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 16.10.2018 PDF (363 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 13 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 04.10.2018 PDF (358 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 12 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 17.09.2018 PDF (363 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 11 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 30.08.2018 PDF (357 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 10 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 16.08.2018 PDF (362 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 9 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 30.07.2018 PDF (364 kB)
Rozpočtové opatření č. 8 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 12.07.2018 PDF (363 kB)
bez ev.č. Závěrečný účet obce Bělotín za rok 2017 Výsledky hospodaření Obec Bělotín 28.06.2018 PDF (5,5 MB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 7 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 28.06.2018 PDF (356 kB)
bez ev.č. Rozpočtové opatření č. 6 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 14.06.2018 PDF (362 kB)
bez ev.č. Schválený závěrečný účet za Svazek obcí mikroregionu ROZVODÍ za rok 2017 Výsledky hospodaření Svazek obcí mikroregionu ROZVODÍ 12.06.2018 30.06.2019 PDF (74 kB)
Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím podle Standardu "Informační systém veřejné správy" Povinné informace Bělotín 22.05.2018 PDF (0,7 MB)
Rozpočtové opatření č. 5 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 04.05.2018 PDF (362 kB)
bez ev.č. Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy a Mateřské školy Bělotín, p.o., na roky 2019-2020 Rozpočet Bělotín 27.04.2018 PDF (0,7 MB)
bez ev.č. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Bělotín, p.o., na rok 2018 Rozpočet Bělotín 27.04.2018 PDF (365 kB)
bez ev.č. Střednědobý rozpočtový výhled Správy bytů Bělotín, p.o., na roky 2019 - 2023 Rozpočet Bělotín 27.04.2018 PDF (348 kB)
bez ev.č. Rozpočet Správy bytů Bělotín, p.o., na rok 2018 Rozpočet Bělotín 27.04.2018 PDF (335 kB)
Rozpočtové opatření č. 4 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 18.04.2018 PDF (360 kB)
Rozpočtové opatření č. 3 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Bělotín 29.03.2018 PDF (360 kB)
Rozpočtové opatření č. 2 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Bělotín 06.03.2018 PDF (357 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2018 Rozpočet Obec Bělotín 16.02.2018 PDF (358 kB)
KoPU Kunčice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - scan Vyhlášky státních orgánů Bělotín 02.11.2017 PDF (491 kB)
KoPU Kunčice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - elektronický podpis Vyhlášky státních orgánů Bělotín 02.11.2017 PDF (183 kB)
UZSVM/OPR/5267/2017-OPRM-Chod Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Vyhlášky státních orgánů Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 27.09.2017 PDF (0,6 MB)
Bělotín kanalizace a ČOV - prezentace ze schůzky s občany 19.9.2017 Ostatní dokumenty Obecní úřad Bělotín 20.09.2017 PDF (0,8 MB)
Rozpočtový výhled obce Bělotín na období 2018-2021 Rozpočet Obec Bělotín 08.03.2017 PDF (0,6 MB)
Rozpočet obce Bělotín na rok 2017 Rozpočet Obec Bělotín 08.03.2017 PDF (186 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost TJ Sokol Bělotín, z.s. Granty a dotace Obec Bělotín 09.02.2017 09.02.2020 PDF (2,7 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace na provoz a vybavení šaten TJ SOKOL Bělotín Granty a dotace Obec Bělotín 20.10.2016 20.10.2019 PDF (2,2 MB)
SVS/2016/078441-M Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji Vyhlášky státních orgánů Státní veterinární správa pro Olomoucký kraj 05.07.2016 PDF (284 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost TJ Sokol Bělotín, z.s. Granty a dotace Bělotín 15.03.2016 16.03.2019 PDF (1,8 MB)
2/2015/OZV Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazné vyhlášky Obec Bělotín 01.12.2015 PDF (1,6 MB)
Informace o úhradě stravného ve školní restauraci Zpravodaj města nebo obce Školní jídelna Bělotín 19.11.2014 PDF (538 kB)
Povodňový plán obce Bělotín Ostatní dokumenty Obecní úřad Bělotín 01.08.2014 PDF (1,7 MB)
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Veřejné zakázky Bělotín 03.06.2014 PDF (311 kB)
Vzor licenční smlouvy Formuláře a tiskopisy Obec Bělotín 03.08.2011 DOC (37 kB)
Působnost orgánů obce při mimořádných událostech Ostatní dokumenty Obecní úřad Bělotín 23.06.2009 PDF (348 kB)
FORM Plná moc k žádosti o výpis z Rejstříku trestů Formuláře a tiskopisy Bělotín 12.03.2006 PDF (50 kB)
FORM Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Formuláře a tiskopisy Bělotín 12.03.2006 PDF (93 kB)
FORM Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji Formuláře a tiskopisy Bělotín 12.03.2006 PDF (1,3 MB)